Category: ပဋ္ဌာန်းတရားတော်

၂၄။ အဝိဂတပစ္စယော Avigata Paccayo (Non -disappearance condition)

၂၄။ အဝိဂတပစ္စယော Daily life Patthana Avigata Paccayo (Non -disappearance condition)     မကင်းကွာသောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြုသောပစ္စည်းဖြစ်ပါသည် The ‘Avigata Paccayo’ means non-disappearance condition.It…

၂၃။ဝိဂတပစ္စယော Vigata Paccayo(Disappearance condition)

၂၃။ဝိဂတပစ္စယော Daily life Patthana Vigata Paccayo(Disappearance condition)       ကင်းကွာသောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြုသောပစ္စည်း ဖြစ်ပါသည် The ‘Vigata Paccaya ‘means’ disappearance condition. It…

၂၂။နတ္ထိပစ္စ‌ယော Natthi Paccayo(Absence condition)

၂၂။နတ္ထိပစ္စ‌ယော Daily life Patthana Natthi Paccayo(Absence condition)     ချုပ်ပျောက်သောအားဖြင့် မရှိသောအားဖြင့် နောက်ဖြစ်သော နာမ်တရားတို့အား ဖြစ်ခွင့်ပေးလျက် ကျေးဇူးပြုသောပစ္စည်း ဖြစ်ပါသည် The ‘Natti Paccaya’is compared…

၂၁။ အတ္ထိပစ္စယော Atthi Paccayo(Presence condition)

၂၁။ အတ္ထိပစ္စယော Daily life Patthana Atthi Paccayo(Presence condition)   ပစ္စုပ္ပန်သဘောဖြစ်ပြီး ထင်ရှားရှိသောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြုသောပစ္စည်း ဖြစ်ပါသည် ‘မြေမြင့်မိုရ်သည် ၊ ထိုထိုစိမ်းရွှင် ၊ မြက်သစ်ပင်အား ၊ ထောက်ပံ့လားသို့’…

၂၀။ ဝိပ္ပယုတ္တပစ္စယော Vippayutta Paccayo (Dis – association condition)

၂၀။ ဝိပ္ပယုတ္တပစ္စယော Daily life Patthana Vippayutta Paccayo (Dis – association condition)     မယှဉ်သောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြုတတ်သောပစ္စည်း ဖြစ်ပါသည် The ‘Vippayutta Paccaya’ means…

၁၉။ သမ္ပယုတ္တပစ္စယော Sampayutta Paccayo (Association condition)

၁၉။ သမ္ပယုတ္တပစ္စယော Daily life Patthana Sampayutta Paccayo(Association condition)       ယှဉ်သောအားဖြင့် ကျေးဇူးပြုသောပစ္စည်း ဖြစ်ပါသည်   The ‘Sampayutta Paccaya’ means association…

၁၇။ ဈာနပစ္စယော Jhana Paccayo (Jhana condition)

၁၇။ ဈာနပစ္စယော Daily life Patthana Jhana Paccayo (Jhana condition)   စူးစူးစိုက်စိုက် ရှုတတ်သောသဘောဖြင့် ကျေးဇူးပြုသောပစ္စည်း ဖြစ်ပါသည်   The ‘Jhâna’ condition is compared…