ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း သိသင့်သည့် လူတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော ရဟန်းဝိနည်းများ (အပိုင်း-၁)

https://www.dhammatrainingcenter.com/wp-content/uploads/2022/01/လူတို့နှင့်-သက်ဆိုင်သော-ရဟန်းဝိနည်းများ-အပိုင်း-၂.pdf

Loading

By admin

Leave a Reply