ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘဝ Daily Life Patthana ၁ ဟေတုပစ္စယော Hetu Paccayo ( Root Condition)

 

 

 

 163 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.