ပ႒ာန္းတရားေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ Daily Life Patthana ၁၉ – သမၼပၸယုတၱပစၥေယာ Sampayutta Paccayo (Association condition)

 

 (PDF ဖိုင္) အား ေအာက္တြင္ ရွိေသာ Link မွ ေဒါင္းယူႏုိင္ပါသည္။

 Download

 

 

 

 

Loading

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *