ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘဝ Daily Life Patthana ၁၈ – မဂၢပစၥေယာ Magga Paccayo (Path condition)

 230 total views,  5 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *