ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘဝ Daily Life Patthana ၁၈ – မဂၢပစၥေယာ Magga Paccayo (Path condition)

Loading

By admin

Leave a Reply