ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘဝ Daily Life Patthana ၂၁ အတ္ထိပစ္စယော Atthi Paccayo (Presence Condition

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *