ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘဝ Daily Life Patthana ၁၇ ဈာနပစ္စယော Jhāna Paccayo (Jhana Condition)

 131 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.