ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘဝ Daily Life Patthana ၁၀ ပုရေဇာတပစ္စယော Purejāta Paccayo (Prenascence Condition)

 120 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.