ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘဝ Daily Life Patthana ၉ ဥပနိဿယပစ္စယော Upanissaya Paccayo (Strong Dependence Condition)

 142 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.