ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၂၀ – ဝိပ္ပယုတ္တပစ္စယော Vippayutta Paccayo (Dissociation condition)

(PDF ဖိုင်) အား အောက်တွင် ရှိသော Link မှ ဒေါင်းယူနိုင်ပါသည်။

Download

Loading

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *