၁၅အာဟာရပစၥေယာ ပဥႇာ၀ါရပါဠိ  zawgyi

၄၂၉။     ကုသေလာ ဓေမၼာ ကုသလႆ ဓမၼႆ အာဟာရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ကုသလာ အာဟာရာ သမၸယုတၱကာနံ ခႏၶာနံ အာဟာရပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၁)

          ကုသေလာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ အာဟာရပစၥေယန ပစၥေယာ။ကုသလာ အာဟာရာ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ အာဟာရပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၂)

          ကုသေလာ ဓေမၼာ ကုသလႆ စ အဗ်ာကတႆ စ ဓမၼႆ အာဟာရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ ကုသလာ အာဟာရာ သမၸယုတၱကာနံ ခႏၶာနံ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ အာဟာရပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၃)

 

          အကုသေလာ ဓေမၼာ အကုသလႆ ဓမၼႆ အာဟာရပစၥေယန ပစၥေယာ။ အကုသလာ အာဟာရာ သမၸယုတၱကာနံ ခႏၶာနံ အာဟာရပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၁)

          အကုသေလာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ အာဟာရပစၥေယန ပစၥေယာ။ အကုသလာ အာဟာရာ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ အာဟာရပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၂)

          အကုသေလာ ဓေမၼာ အကုသလႆ စ အဗ်ာကတႆ စ ဓမၼႆ အာဟာရ ပစၥေယန ပစၥေယာ။ အကုသလာ အာဟာရာ သမၸယုတၱကာနံ ခႏၶာနံ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ အာဟာရပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၃)

          အဗ်ာကေတာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ အာဟာရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ၀ိပါကာ-ဗ်ာကတာ ကိရိယာဗ်ာကတာ အာဟာရာ သမၸယုတၱကာနံ ခႏၶာနံ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ အာဟာရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပဋိသႏၶိကၡေဏ ၀ိပါကာဗ်ာကတာ အာဟာရာ သမၸယုတၱကာနံ ခႏၶာနံ ကဋတၱာ စ ႐ူပါနံ အာဟာရပစၥေယန ပစၥေယာ။ ကဗဠီကာေရာ အာဟာေရာ ဣမႆ ကာယႆ အာဟာရပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၁)

 

၁၅-အာဟာရပစ္စယော ပဥှာဝါရပါဠိ unicode

၄၂၉။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ အာဟာရပစ္စယေန ပစ္စယော။ ကုသလာ အာဟာရာ သမ္ပယုတ္တကာနံ ခန္ဓာနံ အာဟာရပစ္စယေန ပစ္စယော။ (၁)

ကုသလော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ အာဟာရပစ္စယေန ပစ္စယော။ကုသလာ အာဟာရာ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနံ ရူပါနံ အာဟာရပစ္စယေန ပစ္စယော။ (၂)

ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ္မဿ အာဟာရ ပစ္စယေန ပစ္စယော။ ကုသလာ အာဟာရာ သမ္ပယုတ္တကာနံ ခန္ဓာနံ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ အာဟာရပစ္စယေန ပစ္စယော။ (၃)

 

 

         

အကုသလော ဓမ္မော အကုသလဿ ဓမ္မဿ အာဟာရပစ္စယေန ပစ္စယော။ အကုသလာ အာဟာရာ သမ္ပယုတ္တကာနံ ခန္ဓာနံ အာဟာရပစ္စယေန ပစ္စယော။ (၁)

အကုသလော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ အာဟာရပစ္စယေန ပစ္စယော။ အကုသလာ အာဟာရာ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနံ ရူပါနံ အာဟာရပစ္စယေန ပစ္စယော။ (၂)

အကုသလော ဓမ္မော အကုသလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ္မဿ အာဟာရ ပစ္စယေန ပစ္စယော။ အကုသလာ အာဟာရာ သမ္ပယုတ္တကာနံ ခန္ဓာနံ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ အာဟာရပစ္စယေန ပစ္စယော။ (၃)

          အဗျာကတော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ အာဟာရပစ္စယေန ပစ္စယော။ ဝိပါကာ-ဗျာကတာ ကိရိယာဗျာကတာ အာဟာရာ သမ္ပယုတ္တကာနံ ခန္ဓာနံ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ အာဟာရပစ္စယေန ပစ္စယော။ ပဋိသန္ဓိက္ခဏေ ဝိပါကာဗျာကတာ အာဟာရာ သမ္ပယုတ္တကာနံ ခန္ဓာနံ ကဋတ္တာ စ ရူပါနံ အာဟာရပစ္စယေန ပစ္စယော။ ကဗဠီကာရော အာဟာရော ဣမဿ ကာယဿ အာဟာရပစ္စယေန ပစ္စယော။ (၁)

Loading

By admin