ဗုဒၶ၀င္သင္ခန္းစာမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ (၃။ ဖြားျမင္ေတာ္္မူျခင္း)

 

(PDF ဖိုင္) အား ေအာက္တြင္ ရွိေသာ Link မွ ေဒါင္းယူႏုိင္ပါသည္။

  Download

 391 total views,  1 views today

By admin