ဗုဒၶဘာသာာ၀င္ေကာင္းတစ္ဦး ေန႔စဥ္ျပဳရမည့္ ကုသိုလ္လုပ္ငန္းမ်ား – ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ နည္းျပဆရာျဖစ္သင္တန္း (TTC)

 

 

 

Loading

By admin