ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၉ – ဥပနိဿယပစ္စယော Upanissaya Paccayo (Strong Dependence condition)

Loading

By admin