ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၉ – ဥပနိဿယပစ္စယော Upanissaya Paccayo (Strong Dependence condition)

 235 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *