ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၄-အနန္တရပစ္စယော Anantara Paccayo (Proximity condition) PDF File

 

 

 

 

Loading

By admin