ပ႒ာန္းတရားေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ Daily Life Patthana ၃-အဓိပတိပစၥေယာ Adhipati paccayo (Predominance condition)

 

Loading

By admin