ပ႒ာန္းတရားေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ Daily Life Patthana ၂၄ – အဝိဂတပစၥေယာ Avigatapaccayo (Pańhāvāro)

 

(PDF ဖိုင္) အား ေအာက္တြင္ ရွိေသာ Link မွ ေဒါင္းယူႏုိင္ပါသည္။

Download

 

 

 205 total views,  3 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.