ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း သိသင့်သည့် လူတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော ရဟန်း၀ိနည်းများ (အပိုင်း -၂)

 

အောက်ပါ link မှ download ရယူနိုင်ပါသည်

ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း သိသင့်သည့် လူတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော ရဟန်း၀ိနည်းများ (အပိုင်း -၂) (115 downloads )  https://www.dhammatrainingcenter.com/ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင/ ‎

 

Loading