” အရှင်ဘုရား

အလိုရှိတာကို အလိုရှိသလောက်

အလှူခံတော်မူပါဘုရား”

 

 

Loading