ရန္ေအာင္ျမင္ေတာရေက်ာင္း (ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေက်ာင္း)တြင္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၉)ရက္၊ တနဂၤေႏ ြေန႔မွ မတ်လ(၁)ရက္ တနဂၤေႏ ြေန႔ညေနထိ ဖြင့္လှစ္သည့္ ဘ၀ႏွင့္ပ႒ာန္းတရား (၂၁-ရက်) တရားစခန္း  ၁၄.၀၂.၂၀၂၀ နေ ့၌ ေဟာႀကားေတာ္မူေသာ

 

Upanissayo – ဥပနိဿယပစၥေယာ ၁ 14.02.20 (21 Days Retreat – A)

//youtu.be/uwfu1Xdeh_A

 

Upanissayo – ဥပနိဿယပစၥေယာ ၂ 14.02.20 (21 Days Retreat – B)

//youtu.be/vbJbyNMyNiQ

 

Upanissayo – ဥပနိဿယပစၥေယာ ၃ 14.02.20 (21 Days Retreat – C)

//youtu.be/77-OBbdRWn0

 

Upanissayo – ဥပနိဿယပစၥေယာ ၄ 14.02.20 (21 Days Retreat – D)

//youtu.be/SiZUW35UsMk

 

Upanissayo – ဥပနိဿယပစၥေယာ ၅ 14.02.20 (21 Days Retreat – E)

//youtu.be/GIo7SiuW6jQ

 

 132 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.