ရန္ေအာင္ျမင္ေတာရေက်ာင္း (ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေက်ာင္း)တြင္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၉)ရက္၊ တနဂၤေႏ ြေန႔မွ မတ်လ(၁)ရက္ တနဂၤေႏ ြေန႔ညေနထိ ဖြင့္လှစ္သည့္ ဘ၀ႏွင့္ပ႒ာန္းတရား (၂၁-ရက်) တရားစခန္း၌ ေဟာႀကားေတာ္မူေသာ

Upanissayo – ဥပနိဿယပစၥေယာ ၁ – ၅ 021120 (21 Days Retreat A- E)

Upanissayo – ဥပနိဿယပစၥေယာ ၁ 021120 (21 Days Retreat – A)

 

Upanissayo – ဥပနိဿယပစၥေယာ ၂ 021120 (21 Days Retreat – B)

 

Upanissayo – ဥပနိဿယပစၥေယာ ၃ 021120 (21 Days Retreat – C)

 

Upanissayo – ဥပနိဿယပစၥေယာ ၄ 021120 (21 Days Retreat – D)

 

Upanissayo – ဥပနိဿယပစၥေယာ ၅ 021120 (21 Days Retreat – E)

 107 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.