ေနျပည္ေတာ္   ရန္ေအာင္ျမင္ေတာရေက်ာင္း (ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေက်ာင္း) ၌ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ ဖြင့္လှစ္သည့္ ဘ၀ႏွင့္ပ႒ာန္းတရား (၂၁-ရက်) တရားစခန္းအတြင္း ေဟာႀကားေတာ္မူေသာ ဥပနိႆာယယပစၥည္း

Upanissaya – ဥပနိဿယပစၥေယာ ၁-၄ 18.2.2020 – 21 Days Retreat (A-D)

 

Upanissaya – ဥပနိဿယပစၥေယာ ၁ 18.2.2020 – 21 Days Retreat (A)

Upanissaya – ဥပနိဿယပစၥေယာ ၂ 18.2.2020 – 21 Days Retreat (B)

Upanissaya – ဥပနိဿယပစၥေယာ ၃ 18.2.2020 – 21 Days Retreat (C)

Upanissaya – ဥပနိဿယပစၥေယာ ၄ 18.2.2020 – 21 Days Retreat (D)

 292 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *