ေနျပည္ေတာ္   ရန္ေအာင္ျမင္ေတာရေက်ာင္း (ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေက်ာင္း)တြင္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ၌ ဖြင့္လှစ္သည့္ ဘ၀ႏွင့္ပ႒ာန္းတရား (၂၁-ရက်) တရားစခန္းအတြင္း ေဟာႀကားေတာ္မူေသာ

Upanissaya – ဥပနိဿယပစၥေယာ ၁-၄ 17.2.2020 – 21 Days Retreat (A-D)

Upanissaya – ဥပနိဿယပစၥေယာ ၁ 17.2.2020 – 21 Days Retreat (A)

Upanissaya – ဥပနိဿယပစၥေယာ ၂ 17.2.2020 – 21 Days Retreat (B)

Upanissaya – ဥပနိဿယပစၥေယာ ၃ 17.2.2020 – 21 Days Retreat (C)

Upanissaya – ဥပနိဿယပစၥေယာ ၄ 17.2.2020 – 21 Days Retreat (D)

 167 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *