ေနျပည္ေတာ္၊ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ ရွိ CAE ကိုယ္ပိုင္ အထက္တန္းေက်ာင္း တြင္ ဖြင့္လွစ္ေသာ ေႏြရာသီ အေျခခံ ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းလိမၼာ သင္တန္း သို႔ ေနျပည္ေတာ္ယဥ္ေက်းလိမၼာ စင္တာမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး၊ ဆရာမမ်ား  နွင့္ နည္းျပ ဆရာမမ်ား က အသိမွ်ေ၀ ေပးပါသည္။

CAE. Buddha Dhamma Training
Dhamma Training Center

ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒၚခင္အုန္းျမင့္က သရဏဂံု သင္ခန္းစာကို လည္းေကာင္း

dav

ဆရာမႀကီး ေဒၚေငြၾကည္က မူလတန္းေအာက္ဆင့္ ကေလးငယ္မ်ားအား ပံု၀တၱဳမ်ား ေျပာျပေပးျခင္း ျဖင့္လည္းေကာင္း

ဆရာမ ေဒၚေထြးညိဳက ကံကံ၏ အက်ိဳး သင္ခန္းစာကို လည္းေကာင္း

ဆရာမ ေဒၚသီတာညြန္႔က လူတို႔ေစာင့္ထိန္းအပ္ေသာသီလ အေၾကာင္း သင္ခန္းစာကို လည္းေကာင္း

dav
dav

နည္းျပဆရာမ ေဒၚေအးေအးႏြယ္က ဆုေတာင္းခန္း သင္ခန္းစာကို လည္းေကာင္း

ဆရာမ ေဒၚသန္းသန္းျမက ၾသကာသကန္ေတာ့ခ်ိဳး သင္ခန္းစာကို လည္းေကာင္း

ဆရာမ ေဒၚ၀င္း၀င္းခိုင္က ဗုဒၶ၀င္ သင္ခန္းစာကို လည္းေကာင္း

ဆရာမ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳခိုင္က သာသနယဥ္ေက်းမႈ သင္ခန္းစာကို လည္းေကာင္း

သင္ၾကားျပသ အသိမွ်ေ၀ ေပးပါသည္။

ေက်ာင္းသား/သူ ေလးမ်ားက သင္ၾကားၿပီးေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို အုပ္စုလိုက္ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

Loading

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *