Month: February 2022

၈။ နိဿယပစ္စယော – Daily life Patthana Nissaya Paccayo (Dependence condition)

၈။ နိဿယပစ္စယော Daily life Patthana   Nissaya Paccayo (Dependence condition)         တည်ရာမှီရာအဖြစ်ဖြင့် ကျေးဇူးပြုသောပစ္စည်း ဖြစ်ပါသည်   The ‘Nissaya’…

၇ – အညမညပစ္စယော – Daily life Patthana Aññamañña Paccayo (Mutuality condition)

၇ – အညမညပစ္စယော Daily life Patthana   Aññamañña Paccayo (Mutuality condition)           အချင်းချင်းအပြန်အလှန် ထောက်ပံ့လျက် ကျေးဇူးပြုသောပစ္စည်း ဖြစ်ပါသည်…

၆။ သဟဇာတပစ္စယော – Daily life Patthana Sahajata Paccayo (Presence condition)

၆။ သဟဇာတပစ္စယော Daily life Patthana   Sahajata Paccayo (Presence condition)       ပစ္စယုပ္ပန်တရားတို့ကို အတူတကွအဖြစ်ဖြင့် ကျေးဇူးပြုသောပစ္စည်း ဖြစ်ပါသည်   The‘Sahajata’ means…

၅။ သမနန္တရပစ္စယော – Daily life Patthana Samanantara Paccayo (Contiguity condition)

၅။ သမနန္တရပစ္စယော Daily life Patthana   Samanantara Paccayo (Contiguity condition)     ကောင်းစွာ အကြားမရှိသည်၏ အဖြစ်ဖြင့် ကျေးဇူးပြုသောပစ္စည်း ဖြစ်ပါသည်   It is…

၄။ အနန္တရပစ္စယော – Daily life Patthana Anantara Paccayo (Proximity condition)

၄။ အနန္တရပစ္စယော   Daily life Patthana   Anantara Paccayo (Proximity condition)               အကြားမရှိသည်၏ အဖြစ်ဖြင့်…