ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းက်င္းပမည့္ ေနျပည္ေတာ္ယဥ္ေက်းလိမၼာစင္တာတြင္ တာ၀န္ယူထားၾကသည့္ ေကာ္မတီအသီးသီးက ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္ကို ဒီဇင္ဘာလ(၃)ရက္ေန႔က ေတြ႕ရပါသည္။

 65 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.