ရန္ေအာင္ျမင္ေတာရေက်ာင္း (ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေက်ာင္း)၌ ဝိသံုဂါမသိမ္သမုတ္ပ ြဲႏွင့္ သီရိမဂၤလာသာသနာ့ဗိမာန္ေတာ္ ေက်ာင္းလႊတ္ပူဇာ ေရစက္ခ် အခမ္းအနားအတ ြက္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၃၀)ရက္ တနလၤာေန႔ တ ြင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။

www.facebook.com/dhammaschool.ykt တြင္္လည္း ၀င္ေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။

  ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ
Dhamma Training Center
  ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ
Dhamma Training Center
  ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ
Dhamma Training Center
  ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ
Dhamma Training Center

 55 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.