အပါတ္စဥ္ (၂၁)
Dhamma Training Center

IMG_1805 IMG_1807

ေနျပည္ေတာ္  ယဥ္ေက်းလိမၼာစင္တာ၊ ရန္ကင္းေတာရပရိယတ္ပဋိပတ္ ဌာနတြင္ ရန္ကင္းေတာရဆရာေတာ္မွ အဘိဓမၼာႏွင့္၀ိသုဒၶိမဂ္ သင္တန္းကို ယေန႔ တနဂၤေႏြေန႔ ေန႔လည္ (၁း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ သင္ၾကားပို႔ခ် ေပးပါသည္။

“အႏုရကိၡ ံ မမ သီလံ၊ နာရကိၡ ံ မမ ဇီ၀ိတံ။

သဗၺညဳတံ ပိယံ မယွံ၊ တသၼာ သီလာ ႏုရကၡိသာ”ဂါထာေတာ္ျဖင့္ သင္တန္းကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

ယေန႔ ရန္ကင္းေတာရဆရာေတာ္မွ (၁)သီလ၏ညစ္ႏြမ္းေၾကာင္း (သံကိေလသ) ႏွင့္ (၂) သီလ၏ျဖဴစင္ေၾကာင္း (ေ၀ါဒါန) အေၾကာင္း တို႔ကို အက်ယ္တ၀င့္ သင္ၾကားေပးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

လာဘ္၊ အၿခံအရံ၊ အေဆြအမ်ိဳး၊ အသက္စသည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ေမထုန္ငယ္ခုႏွစ္ပါးေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ သီလက်ိဳးျပတ္ ျခင္း၊ ေပါက္ျခင္း၊ က်ားျခင္း၊ ေျပာက္ျခင္း အစရွိသည္တို႔သည္ သီလ၏ညစ္ ႏြမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါအေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ သီလ၏မက်ိဳးျပတ္ျခင္း၊ မေပါက္ျခင္း၊ မက်ားျခင္း၊ မေျပာက္ကြက္ျခင္း အစရွိသည္တို႔သည္ သီလ၏ျဖဴစင္ေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္ မူခဲ႔ပါသည္။

ဆက္လက္၍ ေမထုန္ငယ္(၇)ပါးႏွင့္ ယွဥ္ျခင္းေၾကာင့္ သီလညစ္ႏြမ္းျခင္း အေၾကာင္းကိုလည္း အက်ယ္တ၀င့္ ေဟာၾကားေပးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ရဟန္း၊ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏သီလကို ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုး ေစာင့္ထိန္း ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေစာင့္ထိန္းႏိုင္ရန္မွာလည္း သဒၶါတရား ထက္သန္မွ ျဖစ္ပါမည္။

ဒကာ၊ ဒကာမမ်ားအေနျဖင့္လည္း ရဟန္း၊သံဃာေတာ္မ်ား သီလ ေစာင့္ထိန္းနိုင္ရန္ု ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနျခင္း သည္ပင္လွ်င္ သာသနာေတာ္ ႀကီး အဓြန္႔ရွည္ၾကာေစရန္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္ဟု ေဟာၾကားေတာ္ မူခဲ့ပါသည္။

Loading

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *