၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၅)ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ရန္ကင္းေတာရ ပရိယတ္္၊ ပဋိပတ္ဌာနရွိ စာခ်၊ စာသင္ ရဟန္းသာမေဏ မ်ားအား ၀က္ပုတ္ရြာမွ ဒကာ၊ ဒကာမမ်ားမွ ၀ါတြင္းဆြမ္းေလာင္း လွဴဒါန္းၾကပံု။

www.facebook.com/dhammaschool.ykt တြင္္လည္း ၀င္ေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။

၂၅.၉.၂၀၁၉၀ါတြင္းဆြမ္းေလာင္း
Dhamma Training Center
၂၅.၉.၂၀၁၉၀ါတြင္းဆြမ္းေလာင္း
Dhamma Training Center
၂၅.၉.၂၀၁၉၀ါတြင္းဆြမ္းေလာင္း
Dhamma Training Center
၂၅.၉.၂၀၁၉၀ါတြင္းဆြမ္းေလာင္း
Dhamma Training Center
၂၅.၉.၂၀၁၉၀ါတြင္းဆြမ္းေလာင္း
Dhamma Training Center

၂၅.၉.၂၀၁၉၀ါတြင္းဆြမ္းေလာင္း

၂၅.၉.၂၀၁၉၀ါတြင္းဆြမ္းေလာင္း
Dhamma Training Center
၂၅.၉.၂၀၁၉၀ါတြင္းဆြမ္းေလာင္း
Dhamma Training Center
၂၅.၉.၂၀၁၉၀ါတြင္းဆြမ္းေလာင္း
Dhamma Training Center
၂၅.၉.၂၀၁၉၀ါတြင္းဆြမ္းေလာင္း
Dhamma Training Center
၂၅.၉.၂၀၁၉၀ါတြင္းဆြမ္းေလာင္း
Dhamma Training Center
၂၅.၉.၂၀၁၉၀ါတြင္းဆြမ္းေလာင္း
Dhamma Training Center
၂၅.၉.၂၀၁၉၀ါတြင္းဆြမ္းေလာင္း
Dhamma Training Center

 810 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *