၂၀၁၉ခုႏွစ္ တတိယအႀကိမ္ ရွင္သာမေဏႏွင့္ သီလရွင္ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းတြင္ ဆံခ်ေနပံု

www.facebook.com/dhammaschool.ykt တြင္္လည္း ၀င္ေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။

ဆံခ်ေနပံု
Dhamma Training Center

Dhamma Training Center
Dhamma Training Center
Dhamma Training Center

Loading

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *