၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၉)ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ဦးေဇာ္ျမင့္+ေဒၚငယ္မ – မိသားစု (ေညာင္မုတ္ဆိတ္ရြာ)မွ ေနျပည္ေတာ္ ရန္ကင္းေတာရ ပရိယတ္္၊ ပဋိပတ္ဌာနရွိ ရဟန္းသံဃာမ်ားအား ၀ါတြင္းဆြမ္းေလာင္းလွဴဒါန္းၾကပံု။

www.facebook.com/dhammaschool.ykt တြင္္လည္း ၀င္ေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။

19.9.19၀ါတြင္းဆြမ္းေလာင္း
Dhamma Training Center
19.9.19၀ါတြင္းဆြမ္းေလာင္း
Dhamma Training Center

19.9.19၀ါတြင္းဆြမ္းေလာင္း

19.9.19၀ါတြင္းဆြမ္းေလာင္း
Dhamma Training Center
19.9.19၀ါတြင္းဆြမ္းေလာင္း
Dhamma Training Center
19.9.19၀ါတြင္းဆြမ္းေလာင္း
Dhamma Training Center
19.9.19၀ါတြင္းဆြမ္းေလာင္း
Dhamma Training Center
19.9.19၀ါတြင္းဆြမ္းေလာင္း
Dhamma Training Center
Dhamma Training Center
19.9.19၀ါတြင္းဆြမ္းေလာင္း
Dhamma Training Center
19.9.19၀ါတြင္းဆြမ္းေလာင္း
Dhamma Training Center

 7 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *