၁၈- မဂၢပစၥေယာ- Magga Paccayo (Path condition)

 

  1. Maggapaccayoti – maggaṅgāni maggasampayuttakānaṃ dhammānaṃ taṃsamuṭṭhānānañca rūpānaṃ maggapaccayena paccayo.

 

Magga Paccaya (Path condition)

 

              Number eighteen is Magga Paccaya. How many Magga factors are there, both good and bad? There are twelve Right Understanding, Right Thought, Right Speech, Right Action, Right Livelihood, Right Effort, Right Mindfulness, Right Concentration, and then Wrong Understanding, Wrong Thought, Wrong Effort and Wrong Concentration. These are the conditioning factors of Magga condition. Actually there are nine.

              Magga condition is compared to a ferry or a boat. You reach a place throught a ferry or you use a boat to reach the place you want to go to. Whatever leads to something is called Magga. Good factors lead to good destination and to realization of Nibbana. Bad factors lead to  bad destinies. So they are called Magga.

 

Magga Paccayo Pañhāvāro

 

  1. Kusalo dhammo kusalassa dhammassa maggapaccayena paccayo – kusalāni maggaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ maggapaccayena paccayo. (1)

Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa maggapaccayena paccayo – kusalāni maggaṅgāni cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ maggapaccayena paccayo. (2)

Kusalo dhammo kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa maggapaccayena paccayo – kusalāni maggaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ maggapaccayena paccayo. (3)

Akusalo dhammo akusalassa dhammassa maggapaccayena paccayo – akusalāni maggaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ maggapaccayena paccayo. (1)

Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa maggapaccayena paccayo – akusalāni maggaṅgāni cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ maggapaccayena paccayo. (2)

Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa maggapaccayena paccayo – akusalāni maggaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ maggapaccayena paccayo. (3)

Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa maggapaccayena paccayo – vipākābyākatāni kiriyābyākatāni maggaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ maggapaccayena paccayo. Paṭisandhikkhaṇe vipākābyākatāni maggaṅgāni sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ maggapaccayena paccayo. (1)

၁၈ –  မဂၢပစၥေယာပါဠိ zawgyi

 

၄၃၂။ ကုသေလာ ဓေမၼာ ကုသလႆ ဓမၼႆ မဂၢပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ကု၊ ကု-၁)

ကုသလာနိ မဂၢဂၤါနိ သမၸယုတၱကာနံ ခႏၶာနံ မဂၢပစၥေယန ပစၥေယာ။

ကုသေလာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ မဂၢပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ကု၊ ဗ်ာ-၂)

ကုသလာနိ မဂၢဂၤါနိ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ မဂၢပစၥေယန ပစၥေယာ။

ကုသေလာ ဓေမၼာ ကုသလႆ စ အဗ်ာကတႆ စ ဓမၼႆ မဂၢပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ကု၊ ကု၊ ဗ်ာ-၃)

ကုသလာနိ မဂၢဂၤါနိ သမၸယုတၱကာနံ ခႏၶာနံ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ မဂၢပစၥေယန ပစၥေယာ။

 

အကုသေလာ ဓေမၼာ အကုသလႆ ဓမၼႆ မဂၢပစၥေယန ပစၥေယာ။ (အကု၊ အကု-၁)

အကုသလာနိ မဂၢဂၤါနိ သမၸယုတၱကာနံ ခႏၶာနံ မဂၢပစၥေယန ပစၥေယာ။

အကုသေလာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ မဂၢပစၥေယန ပစၥေယာ။ (အကု၊ ဗ်ာ-၂)

အကုသလာနိ မဂၢဂၤါနိ စိတၱသမု႒ာနာနံ ႐ူပါနံ မဂၢပစၥေယန ပစၥေယာ။

အကုသေလာ ဓေမၼာ အကုသလႆ စ အဗ်ာကတႆ စ ဓမၼႆ မဂၢ ပစၥေယနပစၥေယာ။ (အကု၊ အကု၊ ဗ်ာ-၃)

အကုသလာနိ မဂၢဂၤါနိ သမၸယုတၱကာနံ ခႏၶာနံ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ မဂၢပစၥေယန ပစၥေယာ။

အဗ်ာကေတာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ မဂၢပစၥေယန ပစၥေယာ။(ဗ်ာ၊ ဗ်ာ-၁)

၀ိပါကာဗ်ာကတာနိ ကိရိယာဗ်ာကတာနိ မဂၢဂၤါနိ သမၸယုတၱကာနံ ခႏၶာနံ စိတၱသမု႒ာနာနဥၥ ႐ူပါနံ မဂၢပစၥေယန ပစၥေယာ။

ပဋိသႏၶိကၡေဏ ၀ိပါကာဗ်ာကတာနိ မဂၢဂၤါနိ သမၸယုတၱကာနံ ခႏၶာနံ ကဋတၱာ စ ႐ူပါနံ မဂၢပစၥေယန ပစၥေယာ။

၁၈ – မဂ္ဂပစ္စယောပါဠိ    pyidaungsu – unicode

၄၃၂။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ မဂ္ဂပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ကု-၁)

ကုသလာနိ မဂ္ဂင်္ဂါနိ သမ္ပယုတ္တကာနံ ခန္ဓာနံ မဂ္ဂပစ္စယေန ပစ္စယော။

ကုသလော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ မဂ္ဂပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ဗျာ-၂)

ကုသလာနိ မဂ္ဂင်္ဂါနိ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနံ ရူပါနံ မဂ္ဂပစ္စယေန ပစ္စယော။

ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ္မဿ မဂ္ဂပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ကု၊ ဗျာ-၃)

ကုသလာနိ မဂ္ဂင်္ဂါနိ သမ္ပယုတ္တကာနံ ခန္ဓာနံ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ မဂ္ဂပစ္စယေန ပစ္စယော။

အကုသလော ဓမ္မော အကုသလဿ ဓမ္မဿ မဂ္ဂပစ္စယေန ပစ္စယော။ (အကု၊ အကု-၁)

အကုသလာနိ မဂ္ဂင်္ဂါနိ သမ္ပယုတ္တကာနံ ခန္ဓာနံ မဂ္ဂပစ္စယေန ပစ္စယော။

အကုသလော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ မဂ္ဂပစ္စယေန ပစ္စယော။ (အကု၊ ဗျာ-၂)

အကုသလာနိ မဂ္ဂင်္ဂါနိ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနံ ရူပါနံ မဂ္ဂပစ္စယေန ပစ္စယော။

အကုသလော ဓမ္မော အကုသလဿ စ အဗျာကတဿ စ ဓမ္မဿ မဂ္ဂ ပစ္စယေနပစ္စယော။ (အကု၊ အကု၊ ဗျာ-၃)

အကုသလာနိ မဂ္ဂင်္ဂါနိ သမ္ပယုတ္တကာနံ ခန္ဓာနံ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ မဂ္ဂပစ္စယေန ပစ္စယော။

အဗျာကတော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ မဂ္ဂပစ္စယေန ပစ္စယော။(ဗျာ၊ ဗျာ-၁)

ဝိပါကာဗျာကတာနိ ကိရိယာဗျာကတာနိ မဂ္ဂင်္ဂါနိ သမ္ပယုတ္တကာနံ ခန္ဓာနံ စိတ္တသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ မဂ္ဂပစ္စယေန ပစ္စယော။

ပဋိသန္ဓိက္ခဏေ ဝိပါကာဗျာကတာနိ မဂ္ဂင်္ဂါနိ သမ္ပယုတ္တကာနံ ခန္ဓာနံ ကဋတ္တာ စ ရူပါနံ မဂ္ဂပစ္စယေန ပစ္စယော။

 214 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *