ညေနထိ ရန္ေအာင္ျမင္ေတာရေက်ာင္း (ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေက်ာင္း)တြင္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၉)ရက္၊ တနဂၤေႏ ြေန႔မွ မတ်လ(၁)ရက္ တနဂၤေႏ ြေန႔ညေနထိ ဘ၀ႏွင့္ပ႒ာန္းတရား (၂၁-ရက်) တရားစခန္း အမွတ္စဥ္ (၁၆၀)ႀကိမ္ေျမာက္ကို ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။

 113 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *