၁၃- ကမၼပစၥေယာ Kamma Paccaya (Kamma condition) (5 of 6) zawgyi

  ေဒ၀ဒတ္ေလာင္းပုဏၰား၏ မလွပသည့္ ကံအက်ဳိးေပး

(ဆ-၁) ေကာင္းမြန္သည့္  စိတ္ေစတနာက ေကာင္းကံမ်ဳိးေစ့ တည္သြားသကဲ့သို႕၊ မေကာင္းသည့္စိတ္ ေစတနာဆိုးကလည္း မေကာင္းသည့္ ကံမ်ဳိးေစ့ တည္သြားပါေတာ့သည္။ သို႕ေသာ္ အက်ဳိးေပး မႀကံဳလာေသးပါ။

(ဆ-၂) နာနာကၡဏိကကံ၏ သေဘာမွာ ကံျပဳသည္က တစ္ခ်ိန္ ျဖစ္ၿပီး ထိုကံ၏ အက်ဳိးေပးသည္က တစ္ခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ဘ၀သိန္းသန္းမ်ားစြာ ျခားၿပီးမွလည္း အက်ဳိးေပးနိုင္ပါသည္။

(ဆ-၃)နာနာကၡဏိက ကံ ၏သတၱိက နာနာတၳကာယ   အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ႐ုပ္ ပမာအားျဖင့္ လူ႐ုပ္ပံုသ႑ာန္၊ နတ္႐ုပ္ ပံုသ႑ာန္၊  ငရဲသား႐ုပ္ ပံုသ႑ာန္စသည္ကိုလည္းေကာင္း ၊ နာနာတၳသညီ  အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာနာမ္ အမွတ္သညာကို လည္းေကာင္း ျဖစ္ေစနိုင္ၿပီး ပဋိသေႏၶအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုလည္း ျဖစ္ေစနိုင္သည္။

(ဆ-၄) ထို႕ေၾကာင့္ ကံျပဳထားသည့္ သတၱိအားေလွ်ာ္စြာ လူလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္နိုင္သည္၊ တစ္ျခားသတၱ၀ါလည္း ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္နိုင္ပါသည္။

(ဆ-၅) ဤတြင္ ပဋိသေႏၶအမ်ဳိးအစား ေလးမ်ဳိးရွိ၏။ ၄င္းတို႕႔မွာ

၁- အ႑ဇ ပဋိသေႏၶ = ဥထဲတည္သည့္ပဋိသေႏၶ၊ ၾကက္ငွက္စသည္ သတၱ၀ါမ်ား၏ ပဋိသေႏၶ။

၂- သံေသဒဇ ပဋိသေႏၶ = သစ္ရြက္သစ္ပြင့္ အၫွီစသည္၌ တည္သည့္ ပဋိသေႏၶ၊

 ၃- ဇလာဗုဇပဋိသေႏၶ = အမိ၀မ္းတြင္း ေနရသည့္ ပဋိသေႏၶ လူ၊ျမင္း၊ႏြားစသည္ သတၱ၀ါမ်ား၏ ပဋိသေႏၶႏွင့္

 ၄- ၾသပပါတိကပဋိသေႏၶ = နတ္ျဗဟၼာ ၊ ငရဲသားမ်ား ဘြားကနဲ ကိုယ္ထင္ျဖစ္ေပၚ လာသည့္ ပဋိသေႏၶတို႕ျဖစ္သည္။

 ဥပတၳမၻကကံ

(ဇ-၁) သို႕ျဖစ္ပါ၍ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က “ကံႏွင့္ ကံအက်ဳိးေပးတာကို ငါဘုရား သိသလိုသာ သိၾကမယ္ဆိုရင္ ေလာကမွာ အကုသိုလ္လုပ္၀ံ့တဲ့သူ ရွိမွာမဟုတ္ဘူး”ဟု မိန္႕ၾကားေတာ္မူျခင္း ျဖစ္သည္။

(ဇ-၂) ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳ ျပဳရန္ ပုဂၢလဗ်ာပါရျဖင့္ သဒါၶ  ၀ီရိယ သတိ သမာဓိ ပညာဟူေသာ စြမ္းပကားမ်ား စိုက္ထုတ္ေပးရ၏။ ထိုအတိက္က ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ကံတစ္ခုခု၏ အက်ဳိးေပးရန္အတြက္ ယခုဘ၀တြင္ ပုဂၢိဳလ္က အားစိုက္ရန္ မလိုအပ္ေတာ့ျခင္းကိုပင္ ဓမၼဗ်ာပါရဟု ေခၚသည္။

(ဇ-၃) အတိတ္ဘ၀မ်ားစြာက ျပဳခဲ့ဖူးသည့္ ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳမ်ား လူတိုင္းလူတိုင္း ရွိေပသည္။ ထိုထိုကုသိုလ္၏ အက်ဳိးမ်ား ရရွိနိုင္ရန္မွာမူ ယခုပစၥဳပၸန္၌ ကုသိုလ္ၿပီး ကုသိုလ္ မနားတမ္း ေရလာေျမာင္းေပးသည့္ႏွယ္ ျပဳလုပ္သည့္ ကံကို ဥပတၳမၻကကံ Supporting Kamma ဟု ေခၚ၏။

 

ကံအက်ဳိးေပးသည့္ ကာလ ေလးပါး 

(စ်-၁) ကံအကိ်ဳးေပးရန္ အခ်ိန္ကာလေလးပါး ရွိပါသည္။

၁- ယခုပစၥဳပၸန္ဘ၀၌ပင္ အက်ဳိးေပးနိုင္သည့္ ဒိ႒ဓမၼေ၀ဒနိယကံ  Immediately effective Kamma ( ပထမေဇာ ေစတနာ)

၂- ဒုတိဘ၀၌အက်ဳိးေပးနိုင္သည့္ ဥပပဇၨေ၀ဒနိယကံ Subsequently effective Kamma (သတၱမေဇာေစတနာ) 

၃- တတိယဘ၀မွသည္ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳသည့္ ဘ၀တိုင္ေအာင္ အက်ဳိးေပးနိုင္သည့္ အလယ္ေဇာငါးပါး၌ ပါေသာ ေစတနာ Indefinitely effective Kamma ( အပရာပရိယ ေ၀ဒနိယကံ) ႏွင့္

၄- အက်ဳိးမေပးေတာ့ဘဲ  အခ်ည္းႏွီးျဖစ္သြားသည့္ အေဟာသိကံ ီ Defunct Kamma တို႕ျဖစ္ပါသည္။ ကံအက်ဳိးေပးပံုကို ဥပမာျဖင့္ ျပပါက –

(စ်-၂) ေက်းဇူးရွင္၏ ေခါင္းကို ရိုက္ခဲြခဲ့သည့္ ပုဏၰား၏ မလွပသည့္ ကံအက်ဳိးေပး

    ပုဏၰားတစ္ေယာက္သည္ ဟိမ၀ႏၱာေတာင္ေျခ၌ လယ္ထြန္ၿပီး ႏြားကိုထြန္မွ ခဏျဖဳတ္၍ လြတ္လိုက္ရာမွ ႏြားေပ်ာက္သြားသျဖင့္ ေတာေတာင္အႏွံံ႕ လွည့္လည္ကာ ႏြားရွာရာ ခုႏွစ္ရက္ေျမာက္ေလ၏။ အစာငတ္၊ ေရငတ္ေနသည့္ လယ္သမား ပုဏၰားသည္ တည္သီးစားရန္ တည္ပင္ေပၚတက္ရာ ကိုင္းက်ဳိးသျဖင့္ ေခ်ာက္ထဲ က်သြားေတာ့၏။ ဘုရားေလာင္းေတာ္ေမ်ာက္မင္းက ဒုကၡေရာက္ေနသည့္ ထိုပုဏၰားကို ကုန္းပိုးကာ ကယ္တင္ခဲ့ၿပီး ကုန္းေပၚသို႕ေရာက္ေသာအခါ ေမ်ာက္မင္းသည္ ပင္ပန္းလြန္းသျဖင့္ ထို ပုဏၰား၏ ေပါင္ေပၚ၌ အိပ္ေပ်ာ္သြားရွာ၏။

    ထမင္းဆာေနေသာ ပုဏၰားသည္ ဤေမ်ာက္ကို သတ္ၿပီးစားမည္ဟူေသာ အႀကံဆိုးတစ္ခု ႀကံၿပီးအနားမွ ေက်ာက္တံုးတစ္တံုးျဖင့္ ေမ်ာက္မင္း၏ ဦးေခါင္းကို ရိုက္ခဲြေလေတာ့သည္။ ထိုအခါ ေမ်ာက္မင္းသည္ အလန္႔တၾကားျဖစ္ကာ သစ္ပင္ေပၚသို႕ တက္ေျပး၏။ ေမ်ာက္မင္း မေသေသာ္လည္း ေသလုေမ်ာပါး ေခါင္းကဲြသည့္ ဒါဏ္ရာမွ ေသြးတစ္စက္စက္ က်ေနေတာ့သည္။ မိမိေခါင္း ကို ရိုက္ခဲြထားသည့္ ပုဏၰားကို ဦးေခါင္းမွ က်သည့္ ေသြးစက္မ်ားအတိုင္း လိုက္ပါေစကာ လူတို႕ သြားရာလမ္းသို႕ အေရာက္ ပို႕ေဆာင္ေပး၏။ ေဒ၀ဒတ္ေလာင္း  ပုဏၰားသည္ အသက္သခင္ေက်းဇူး ရွင္ ဘုရားေလာင္းေမ်ာက္မင္း အေပၚလြန္းက်ဴးခဲ့သည့္ ထိုမေကာင္းမွဳ၏ အက်ဳိးေပးေၾကာင့္ ေျမမ်ဳိခံရသည္။

    ေဒ၀ဒတ္ေလာင္း ပုဏၰားသည္ မိမိ အသက္သခင္ေက်းဇူးရွင္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ ဘုရားေလာင္းေမ်ာက္မင္း၏ ဦးေခါင္း႐ိုက္ ခဲြခဲ့သည့္  ပထမေဇာေစတနာက ဒိ႒ဓမၼေ၀ဒနိယကံ  Immediately effective Kamma  ျဖစ္ဤ ဘ၀တြင္္ပင္ ေျမမ်ဳိခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေျမမ်ဳိ၍ ေသၿပီးေနာက္ ဒုတိယဘ၀၌ အက်ဳိးေပးမည့္ သတၱမေဇာ ေစတနာက ဥပပဇၨေ၀ဒနိယကံ Subsequently effective Kamma  အျဖစ္ ဒုတိယဘ၀တြင္္ အ၀ီစိငရဲကို က်ေရာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အ၀ီစိငရဲက လြတ္ၿပီး ေနာက္ကံ အက်ဳိးေပးျခင္းကိစၥ ၿပီးေျမာက္သြားၿပီဟု ေျပာမရေသးပါ။ အေၾကာင္းမွာ တတိယဘ၀က စ၍ အက်ဳိးေပးမည့္ အလယ္ေဇာ ၅ပါးမွာပါသည့္ ေစတနာက အပရာပရိယ ေ၀ဒနိယကံ အျဖစ္ ထိုပုဏၰားက ဆက္လက္ၿပီး ေပးဆပ္ရဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

 

၁၃-ကမ္မပစ္စယော Kamma Paccaya (Kamma condition)(5 of 6) Pyidaungsu – Unicode

ဒေဝဒတ်လောင်းပုဏ္ဏား၏ မလှပသည့် ကံအကျိုးပေး

(ဆ-၁) ကောင်းမွန်သည့်  စိတ်စေတနာက ကောင်းကံမျိုးစေ့ တည်သွားသကဲ့သို့၊ မကောင်းသည့်စိတ် စေတနာဆိုးကလည်း မကောင်းသည့် ကံမျိုးစေ့ တည်သွားပါတော့သည်။ သို့သော် အကျိုးပေး မကြုံလာသေးပါ။

(ဆ-၂) နာနာက္ခဏိကကံ၏ သဘောမှာ ကံပြုသည်က တစ်ချိန် ဖြစ်ပြီး ထိုကံ၏ အကျိုးပေးသည်က တစ်ချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ဘဝသိန်းသန်းများစွာ ခြားပြီးမှလည်း အကျိုးပေးနိုင်ပါသည်။

(ဆ-၃)နာနာက္ခဏိက ကံ ၏သတ္တိက နာနာတ္ထကာယ   အမျိုးမျိုးသောရုပ် ပမာအားဖြင့် လူရုပ်ပုံသဏ္ဍာန်၊ နတ်ရုပ် ပုံသဏ္ဍာန်၊  ငရဲသားရုပ် ပုံသဏ္ဍာန်စသည်ကိုလည်းကောင်း ၊ နာနာတ္ထသညီ  အမျိုးမျိုးသောနာမ် အမှတ်သညာကို လည်းကောင်း ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ပဋိသန္ဓေအမျိုးမျိုးကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။

(ဆ-၄) ထို့ကြောင့် ကံပြုထားသည့် သတ္တိအားလျှော်စွာ လူလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်သည်၊ တစ်ခြားသတ္တဝါလည်း ဖြစ်ချင် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

(ဆ-၅) ဤတွင် ပဋိသန္ဓေအမျိုးအစား လေးမျိုးရှိ၏။ ၎င်းတို့မှာ

၁- အဏ္ဍဇ ပဋိသန္ဓေ = ဥထဲတည်သည့်ပဋိသန္ဓေ၊ ကြက်ငှက်စသည် သတ္တဝါများ၏ ပဋိသန္ဓေ။

၂- သံသေဒဇ ပဋိသန္ဓေ = သစ်ရွက်သစ်ပွင့် အညှီစသည်၌ တည်သည့် ပဋိသန္ဓေ၊

 ၃- ဇလာဗုဇပဋိသန္ဓေ = အမိဝမ်းတွင်း နေရသည့် ပဋိသန္ဓေ လူ၊မြင်း၊နွားစသည် သတ္တဝါများ၏ ပဋိသန္ဓေနှင့်

 ၄- သြပပါတိကပဋိသန္ဓေ = နတ်ဗြဟ္မာ ၊ ငရဲသားများ ဘွားကနဲ ကိုယ်ထင်ဖြစ်ပေါ် လာသည့် ပဋိသန္ဓေတို့ဖြစ်

ဥပတ္ထမ္ဘကကံ

(ဇ-၁) သို့ဖြစ်ပါ၍ မြတ်စွာဘုရားရှင်က “ကံနှင့် ကံအကျိုးပေးတာကို ငါဘုရား သိသလိုသာ သိကြမယ်ဆိုရင် လောကမှာ အကုသိုလ်လုပ်ဝံ့တဲ့သူ ရှိမှာမဟုတ်ဘူး”ဟု မိန့်ကြားတော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။

(ဇ-၂) ကုသိုလ်ကောင်းမှု ပြုရန် ပုဂ္ဂလဗျာပါရဖြင့် သဒါ္ဓ  ဝီရိယ သတိ သမာဓိ ပညာဟူသော စွမ်းပကားများ စိုက်ထုတ်ပေးရ၏။ ထိုအတိက်က ထူထောင်ခဲ့သည့် ကံတစ်ခုခု၏ အကျိုးပေးရန်အတွက် ယခုဘဝတွင် ပုဂ္ဂိုလ်က အားစိုက်ရန် မလိုအပ်တော့ခြင်းကိုပင် ဓမ္မဗျာပါရဟု ခေါ်သည်။

(ဇ-၃) အတိတ်ဘဝများစွာက ပြုခဲ့ဖူးသည့် ကုသိုလ်ကောင်းမှုများ လူတိုင်းလူတိုင်း ရှိပေသည်။ ထိုထိုကုသိုလ်၏ အကျိုးများ ရရှိနိုင်ရန်မှာမူ ယခုပစ္စုပ္ပန်၌ ကုသိုလ်ပြီး ကုသိုလ် မနားတမ်း ရေလာမြောင်းပေးသည့်နှယ် ပြုလုပ်သည့် ကံကို ဥပတ္ထမ္ဘကကံ Supporting Kamma ဟု ခေါ်၏။

 

 

 

                   ကံအကျိုးပေးသည့် ကာလ လေးပါး 

(ဈ-၁) ကံအကျိုးပေးရန် အချိန်ကာလလေးပါး ရှိပါသည်။

၁- ယခုပစ္စုပ္ပန်ဘဝ၌ပင် အကျိုးပေးနိုင်သည့် ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံ  Immediately effective Kamma ( ပထမဇော စေတနာ)

၂- ဒုတိဘဝ၌အကျိုးပေးနိုင်သည့် ဥပပဇ္ဇဝေဒနိယကံ Subsequently effective Kamma

 (သတ္တမဇောစေတနာ) 

၃- တတိယဘဝမှသည် နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုသည့် ဘဝတိုင်အောင် အကျိုးပေးနိုင်သည့် အလယ်ဇောငါးပါး၌ ပါသော စေတနာ Indefinitely effective Kamma ( အပရာပရိယ ဝေဒနိယကံ) နှင့်

၄- အကျိုးမပေးတော့ဘဲ  အချည်းနှီးဖြစ်သွားသည့် အဟောသိကံ ီ Defunct Kamma တို့ဖြစ်ပါသည်။ ကံအကျိုးပေးပုံကို ဥပမာဖြင့် ပြပါက –

(ဈ-၂) ကျေးဇူးရှင်၏ ခေါင်းကို ရိုက်ခွဲခဲ့သည့် ပုဏ္ဏား၏ မလှပသည့် ကံအကျိုးပေး

 ပုဏ္ဏားတစ်ယောက်သည် ဟိမဝန္တာတောင်ခြေ၌ လယ်ထွန်ပြီး နွားကိုထွန်မှ ခဏဖြုတ်၍ လွတ်လိုက်ရာမှ နွားပျောက်သွားသဖြင့် တောတောင်အနှံံ့ လှည့်လည်ကာ နွားရှာရာ ခုနှစ်ရက်မြောက်လေ၏။ အစာငတ်၊ ရေငတ်နေသည့် လယ်သမား ပုဏ္ဏားသည် တည်သီးစားရန် တည်ပင်ပေါ်တက်ရာ ကိုင်းကျိုးသဖြင့် ချောက်ထဲ ကျသွားတော့၏။ ဘုရားလောင်းတော်မျောက်မင်းက ဒုက္ခရောက်နေသည့် ထိုပုဏ္ဏားကို ကုန်းပိုးကာ ကယ်တင်ခဲ့ပြီး ကုန်းပေါ်သို့ရောက်သောအခါ မျောက်မင်းသည် ပင်ပန်းလွန်းသဖြင့် ထို ပုဏ္ဏား၏ ပေါင်ပေါ်၌ အိပ်ပျော်သွားရှာ၏။

ထမင်းဆာနေသော ပုဏ္ဏားသည် ဤမျောက်ကို သတ်ပြီးစားမည်ဟူသော အကြံဆိုးတစ်ခု ကြံပြီးအနားမှ ကျောက်တုံးတစ်တုံးဖြင့် မျောက်မင်း၏ ဦးခေါင်းကို ရိုက်ခွဲလေတော့သည်။ ထိုအခါ မျောက်မင်းသည် အလန့်တကြားဖြစ်ကာ သစ်ပင်ပေါ်သို့ တက်ပြေး၏။ မျောက်မင်း မသေသော်လည်း သေလုမျောပါး ခေါင်းကွဲသည့် ဒါဏ်ရာမှ သွေးတစ်စက်စက် ကျနေတော့သည်။ မိမိခေါင်း ကို ရိုက်ခွဲထားသည့် ပုဏ္ဏားကို ဦးခေါင်းမှ ကျသည့် သွေးစက်များအတိုင်း လိုက်ပါစေကာ လူတို့ သွားရာလမ်းသို့ အရောက် ပို့ဆောင်ပေး၏။ ဒေဝဒတ်လောင်း  ပုဏ္ဏားသည် အသက်သခင်ကျေးဇူး ရှင် ဘုရားလောင်းမျောက်မင်း အပေါ်လွန်းကျူးခဲ့သည့် ထိုမကောင်းမှု၏ အကျိုးပေးကြောင့် မြေမျိုခံရသည်။

  ဒေဝဒတ်လောင်း ပုဏ္ဏားသည် မိမိ အသက်သခင်ကျေးဇူးရှင် ဖြစ်ခဲ့သည့် ဘုရားလောင်းမျောက်မင်း၏ ဦးခေါင်းရိုက် ခွဲခဲ့သည့်  ပထမဇောစေတနာက ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံ  Immediately effective Kamma  ဖြစ်ဤ ဘဝတွင်ပင် မြေမျိုခံရခြင်း ဖြစ်သည်။ မြေမျို၍ သေပြီးနောက် ဒုတိယဘဝ၌ အကျိုးပေးမည့် သတ္တမဇော စေတနာက ဥပပဇ္ဇဝေဒနိယကံ Subsequently effective Kamma  အဖြစ် ဒုတိယဘဝတွင် အဝီစိငရဲကို ကျရောက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဝီစိငရဲက လွတ်ပြီး နောက်ကံ အကျိုးပေးခြင်းကိစ္စ ပြီးမြောက်သွားပြီဟု ပြောမရသေးပါ။ အကြောင်းမှာ တတိယဘဝက စ၍ အကျိုးပေးမည့် အလယ်ဇော ၅ပါးမှာပါသည့် စေတနာက အပရာပရိယ ဝေဒနိယကံ အဖြစ် ထိုပုဏ္ဏားက ဆက်လက်ပြီး ပေးဆပ်ရဦးမည် ဖြစ်ပါသည်။

 21 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.