ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၂)ရက္ေန႕ ေန႕လည္(၁)နာရီအခ်ိ္န္တြင္ လယ္ေဝးရန္ေအာင္ျမင္အုန္းေတာရြာဦးေက်ာa2 (78)

a2 (77)

a2 (66)

a2 (59)

a2 (53)

a2 (41)

a2 (7)

a2 (14)

a2 (17)

a2 (25)င္းဓမၼာ႐ံု၌ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ထြန္းကားျပန္႕ပြားေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအစည္းအေဝးကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 794 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *