Everything changes, Nothing remains without change.  zawgyi

 

          Everything changes, Nothing remains without change.  ဟူေသာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမအတိုင္း ျမစ္ေရမ်ား မနားတမ္း တစ္သြင္သြင္ စီးဆင္းေနသကဲ့သို႔ ႐ုပ္ဓမၼ နာမ္ဓမၼအစဥ္သည္လည္း မနားတမ္း ျဖစ္ပ်က္ ေျပာင္းလဲ၍ ေနပါသည္။

ဤမွ် သက္တမ္းတိုေတာင္းေသာ ႐ုပ္တရားမ်ားထဲမွ မည္သည့္ စကၡဳ၀တၳဳ = စကၡဳ ပသာဒ႐ုပ္က ျမင္သိစိတ္ကို ေရွ႕မွ ႀကိဳတင္ျဖစ္ကာ ေက်းဇူးျပဳမည္နည္းဟု ေမးစရာ ေပၚေပါက္လာပါသည္။

 

႐ုပ္ကလာပ္မ်ား၏ ျဖစ္တည္ေနမႈ

 

          ေသကၡေတာင္ဆရာေတာ္ ဦးတိေလာက ျပဳစုေတာ္မူခဲ့သည့္ က်မ္းစာအုပ္တြင္ ႐ုပ္ကလာပ္မ်ား ျဖစ္တည္ေနမႈကို အလြန္တိက်စြာျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

          “အေျခခံ႐ုပ္ကလာပ္ကို ပရမတၱ႐ုပ္ကလာပ္ဟု မွတ္ၾက၊ ပရမတ္႐ုပ္ ကလာပ္မည္သည္ကား တစ္ပါးကို တစ္ပါး မမွီတြယ္ရဘဲ မျဖစ္ႏိုင္ၾက၊ မတည္ႏိုင္ၾက၊ ထိုသို႔မျဖစ္ႏိုင္၊ မတည္ႏိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ ဘယ္႐ုပ္က ေအာက္က၊ ဘယ္႐ုပ္က အထက္က၊ ဘယ္႐ုပ္ကလက္၀ဲ၊ ဘယ္႐ုပ္ကလက္ယာ၊ ဘယ္႐ုပ္ကအတြင္း၊ ဘယ္႐ုပ္က အျပင္ကဟု ေရြးခ်ယ္မရဘဲ တစ္ခုတည္း ျဖစ္ေနၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ခုစီကဲြသြားေအာင္ ခဲြျခား၍မရေသာ အ၀ိနိေဗၻာဂ႐ုပ္မ်ားအျဖစ္ စုစည္းေနၾက၏။ ထို႐ုပ္မ်ားသည္ သဟဇာတသေဘာျဖင့္ အကုန္လံုး အတူတကြ တၿပိဳင္တည္းျဖစ္ေပၚလာ၍ ပ်က္လွ်င္လည္း အကုန္လံုး အတူတကြ တၿပိဳင္တည္း ပ်က္ၾကေလ၏။ ေျမဓာတ္ လြန္ကဲေသာ ပရမတၱ႐ုပ္ကလာပ္ေပါင္း သိန္း၊ သန္း၊ ကုေဋေလာက္ သမူဟကလာပ္မ်ား ေပါင္းစုဖဲြ႕ၾကလွ်င္ ပရမာဏုျမဴ ျဖစ္လာ၏။ ထိုပရမာဏုျမဴ၏ အထည္ပမာဏ အရြယ္အစားကို ဤသို႔သိရမည္”

          “ဦးေခါင္းက သန္းတစ္ေကာင္ကို ခုႏွစ္စိတ္စိတ္ေသာ္ တစ္စိတ္စာသည္ လိကၡာမည္ေသာ ပိုးတစ္ေကာင္ႏွင့္ ညီမွ်သည္” (ထိုလိကၡာပိုးသည္ ၀ဲနာ၊ ယားနာ ျဖစ္ေစေသာပိုးျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ ေဆးသိပၸံက အတည္ ျပဳၾကပါသည္။)

          “ထိုပိုးေကာင္ငယ္တစ္ေကာင္ကို ၃၆-စိတ္ စိတ္ေသာ္ တစ္စိတ္သည္ ရထေရဏုျမဴတစ္ခုႏွင့္ ညီမွ်၏”

          “ရထေရဏုျမဴတစ္လံုးကို ၃၆-စိတ္စိတ္ေသာ္ တစ္စိတ္သည္ တဇၨရီျမဴတစ္ခုႏွင့္ ညီမွ်၏”

          “တဇၨရီျမဴတစ္လံုးကို ၃၆-စိတ္စိတ္ေသာ္ တစ္စိတ္သည္ အႏုျမဴ Atom တစ္ခုႏွင့္ ညီမွ်၏”

          “အႏုျမဴ ဗအသာ တစ္လံုးကို ၃၆-စိတ္စိတ္ေသာ္ တစ္စိတ္သည္ ပရမာဏုျမဴ Partical တစ္ခုႏွင့္ ညီမွ်၏”

 

Energy  မွ်သာရွိၿပီး Weight. Mass. Form. Dimension  မရွိေပ

 

          ထို႕ေၾကာင့္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ အဘိဓမၼာတရားေတာ္အရ အႏုျမဴ Atom တစ္လံုးတြင္ ပရမာဏုျမဴ Partical ၃၆-မ်ဳိးျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားေၾကာင္း နားလည္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

          ယခုအခါ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက႐ုပ္ Matter ကို အထပ္ထပ္ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာကာ ေလ့လာေသာအခါ႐ုပ္၌ အႏွစ္အဆံ တစ္စံုတစ္ရာမွ မေတြ႕ရွိေတာ့ဘဲ စြမ္းအင္ Energy အျဖစ္သာ ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ ထိုစြမ္းအင္ Energy မွ်သာ ရွိေသာ သေဘာတရားတြင္ ႐ုပ္တစ္ခု၌ ရွိသင့္ရွိထိုက္သည့္ Weight အေလးခ်ိန္၊ Mass ျဒပ္ထုသေဘာ၊ Form အဆင္း သ႑ာန္၊ Dimension အရြယ္အစားပမာဏတို႔ မရွိေၾကာင္းကို ယေန႔ ႐ူပေဗဒ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေတြ႕ရွိလာပါသည္။ ဤေတြ႕ရွိခ်က္က ႐ုပ္တြင္ ထာ၀ရတည္ၿမဲသည့္ အထည္ ျဒပ္မရွိေတာ့ေၾကာင္း သက္ေသထူပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားက လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း (၂၅၀၀)ေက်ာ္ကပင္ သိရွိေတာ္မူၿပီး ‘႐ူပံ ဘိကၡေ၀ အနတၱ’ ဟု ေဟာၾကားေတာ္မူသည့္ တရား ေတာ္ႏွင့္ ယေန႔ေတြ႕ရွိခ်က္သည္ လြန္စြာမွ ညီညြတ္ေနေပေတာ့သည္။

 

ဆဲလ္ Cell  ဟူေသာ ကလပ္စည္း

 

          ယေန႔သိပၸံပညာမ်ား၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္တြင္ သာမန္မ်က္စိျဖင့္ မျမင္မေတြ႕ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပင္ အလြန္႔ အလြန္ေသးငယ္သည့္ အဏုျမဴဓာတ္မႈန္မ်ားျဖင့္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ကို ဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။ ထိုအဏုျမဴဓာတ္မႈန္ေလးတစ္ခုကို အက္တမ္ Atom ဟု အမည္ေပးထားပါသည္။ ထိုအက္တမ္ကို ထပ္မံ၍ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာ ေသာအခါ ပ႐ိုတြန္ Proton ႏ်ဴထရြန္ Neutron ႏွင့္ အီလက္ထရြန္ Electron တို႔ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိၾကပါသည္။

Molecule & cell

         

လူ႔ခႏၶာကိုယ္တြင္ ထိုအက္တမ္ Atom တစ္ခုထက္ ပိုၿပီး ေပါင္းစပ္ႀကီးထြားလာပါက ေမာ္လီက်ဴး Molecule ဟု ေခၚသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လူတိုင္းသိၾကသည့္ ေရ H2O ကို ေမာ္လီက်ဴး Molecule ဟုေခၚသည္။ ထိုေမာ္လီက်ဴး  Molecule မ်ားစနစ္တက် ဖဲြ႕စည္းလာေသာအခါ ဆဲလ္ cell ဟူေသာ္ ကလပ္စည္းမ်ား ျဖစ္လာပါသည္။ လူ၏ႏၶာကိုယ္ကို ေယဘူယ်အားျဖင့္ cell ဟုေခၚေသာ ကလပ္စည္းေပါင္း  30 Trillions ခန္႔ျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားပါသည္။ (1 Trillion =000,000,000,000 ။ ၁-ေနာက္က သုည ၁၂-လံုးရွိသည့္ သခ်ၤာကို  ၁-ထရီလီယန္ ေခၚပါသည္။)

          လူတစ္ေယာက္၌ ၁-စကၠန္႔လွ်င္ cell ဟူေခၚေသာ ကလပ္စည္းေပါင္း 3 000,000,000 သံုးဘီလီယန္ ေသေၾက ပ်က္စီးေနပါသည္။ အသစ္အသစ္ျဖစ္ၿပီး ျဖည့္ၿပီးျဖစ္ေနသည္ကလည္း အေရအတြက္ တူညီေနပါသည္။ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ကလပ္စည္းမ်ား ေသေၾကပ်က္စီးသည့္ႏႈန္းကမ်ားၿပီး ျပန္လည္ျဖည့္တင္းရန္ အသစ္ျဖစ္သည့္ ကလာပ္စည္းက နည္းပါးလာေလသည္။ (Cells are constantly dying and new ones are being made simultaneously.) ဟု သိပၸံက ဆိုေလသည္။

          မိမိတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္တြင္ျဖစ္ေနသည့္ ထိုထိုအေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ပကတိမ်က္စိျဖင့္ မျမင္ႏိုင္ပါေသာ္လည္း အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် အသားအေရ ၾကည္လင္ေတာက္ပမႈ နည္းပါးလာပါသည္။ အေရျပားမ်ား ေတာင့္တင္းမႈမရွိဘဲ ေလွ်ာ့ရဲကာ တဲြက်လာသည္ကိုမူ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ကလပ္စည္းတစ္ခုသည္ သူ၏တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီးလွ်င္ ပ်က္သြားပါသည္

 

သိပၸံပညာ၏ေတြ႕ရွိခ်က္တြင္ cell ဟုေခၚေသာ ကလပ္စည္းတစ္ခုျခင္းစီ၊ တစ္ခုျခင္းစီသည္ အၿငိမ္မေနဘဲ လႈပ္လႈပ္ ရြရြ၊ လႈပ္လႈပ္ရြရြျဖစ္ၿပီး လႈပ္ရွားေနေၾကာင္းႏွင့္ အေသအခ်ာ ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါတြင္ ကလပ္စည္း တစ္ခုျခင္းသည္ သူတို႔၏တာ၀န္ ၿပီးဆံုးသည္ႏွင့္ ပ်က္၍ ပ်က္၍ ပ်က္၍သြားေနသည့္ အစဥ္အတန္းႀကီးကို ပညာရွင္မ်ားက ေတြ႕ရွိလာ ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူပုဂၢိဳလ္က ဤျဖစ္စဥ္ကို မည္သို႔မွ ခံစားမႈ မရွိႏိုင္သကဲ့သို႔၊ ပကတိမ်က္စိႏွင့္လည္း မျမင္ၾကရေပ။

          cell ဟုေခၚေသာ ကလပ္စည္းတစ္ခု ပ်က္စီးေနသည့္ႏႈန္း (သို႔မဟုတ္) ဆဲလ္တစ္ခု အသက္ရွင္ႏိုင္သည့္ သက္တမ္းမွာ Nano one second သာ ရွိေလသည္။ Nano one second ဟူသည္ ၁-စကၠန္႔၏ သန္းတစ္ေထာင္ပံု တစ္ပံု ျဖစ္ပါသည္။

          တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ ၁-စကၠန္႔ကို 1 000,000,000 သန္းတစ္ေထာင္ႏွင့္စား၍ ရသည့္အခ်ိန္ကို Nano one second ဟုေခၚပါသည္။ အေမ့ဗိုက္ထဲတြင္ သေႏၶတည္သည့္ အခ်ိန္ကစ၍ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္အတိုင္း ျဖစ္၍၊ ပ်က္၍ေနပါသည္။

          ႐ုပ္ကလာပ္တစ္ခု၏ အသက္သည္ စိတ္၏အသက္ ခဏငယ္ (၁၇ _ ၃ = ၅၁) ခ်က္ႏွင့္ ညီမွ်၏။ ႐ုပ္၏ ဥပါဒ္ ခဏႏွင့္ ဘင္ခဏသည္ ခေဏငယ္တစ္ခ်က္စီသာ ၾကာပါသည္။ ႐ုပ္၏ဌီခဏမွာမူ ခဏငယ္ ၄၉-ခ်က္ ၾကာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ဖ်စ္ ၁-တြက္၊ မ်က္စိတစ္မွိတ္၊ လွ်ပ္တစ္ပ်က္ ကာလတိုအတြင္း၌ ႐ုပ္ကလာပ္ေပါင္း ကုေဋေပါင္း ၅၈၀၀-ေက်ာ္ ေပၚၿပီးေပ်ာက္ ျဖစ္ၿပီး ပ်က္ေနၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႐ုပ္ကလာပ္တစ္ခု၏ အသက္သည္ ၁-စကၠန္႔ထက္ပင္ တိုေတာင္းေသာ လက္ဖ်စ္ ၁-တြက္၊ မ်က္စိတစ္မွိတ္၊ လွ်ပ္တစ္ပ်က္အခ်ိန္၏ ကုေဋ ၅၈၀၀-ပံု တစ္ပံုခန္႔သာ ရွိေလသည္။

 

 

Everything changes, Nothing remains without change. pyidaungsu-unicode

Everything changes, Nothing remains without change. ဟူသော မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမအတိုင်း မြစ်ရေများ မနားတမ်း တစ်သွင်သွင် စီးဆင်းနေသကဲ့သို့ ရုပ်ဓမ္မ နာမ်ဓမ္မအစဉ်သည်လည်း မနားတမ်း ဖြစ်ပျက် ပြောင်းလဲ၍ နေပါသည်။

ဤမျှ သက်တမ်းတိုတောင်းသော ရုပ်တရားများထဲမှ မည်သည့် စက္ခုဝတ္ထု = စက္ခု ပသာဒရုပ်က မြင်သိစိတ်ကို ရှေ့မှ ကြိုတင်ဖြစ်ကာ ကျေးဇူးပြုမည်နည်းဟု မေးစရာ ပေါ်ပေါက်လာပါသည်။

ရုပ်ကလာပ်များ၏ ဖြစ်တည်နေမှု

သေက္ခတောင်ဆရာတော် ဦးတိလောက ပြုစုတော်မူခဲ့သည့် ကျမ်းစာအုပ်တွင် ရုပ်ကလာပ်များ ဖြစ်တည်နေမှုကို အလွန်တိကျစွာဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။

“အခြေခံရုပ်ကလာပ်ကို ပရမတ္တရုပ်ကလာပ်ဟု မှတ်ကြ၊ ပရမတ်ရုပ် ကလာပ်မည်သည်ကား တစ်ပါးကို တစ်ပါး မမှီတွယ်ရဘဲ မဖြစ်နိုင်ကြ၊ မတည်နိုင်ကြ၊ ထိုသို့မဖြစ်နိုင်၊ မတည်နိုင်ကြသောကြောင့် ဘယ်ရုပ်က အောက်က၊ ဘယ်ရုပ်က အထက်က၊ ဘယ်ရုပ်ကလက်ဝဲ၊ ဘယ်ရုပ်ကလက်ယာ၊ ဘယ်ရုပ်ကအတွင်း၊ ဘယ်ရုပ်က အပြင်ကဟု ရွေးချယ်မရဘဲ တစ်ခုတည်း ဖြစ်နေကြ၏။ ထို့ကြောင့် တစ်ခုစီကွဲသွားအောင် ခွဲခြား၍မရသော အဝိနိဗ္ဘောဂရုပ်များအဖြစ် စုစည်းနေကြ၏။ ထိုရုပ်များသည် သဟဇာတသဘောဖြင့် အကုန်လုံး အတူတကွ တပြိုင်တည်းဖြစ်ပေါ်လာ၍ ပျက်လျှင်လည်း အကုန်လုံး အတူတကွ တပြိုင်တည်း ပျက်ကြလေ၏။ မြေဓာတ် လွန်ကဲသော ပရမတ္တရုပ်ကလာပ်ပေါင်း သိန်း၊ သန်း၊ ကုဋေလောက် သမူဟကလာပ်များ ပေါင်းစုဖွဲ့ကြလျှင် ပရမာဏုမြူ ဖြစ်လာ၏။ ထိုပရမာဏုမြူ၏ အထည်ပမာဏ အရွယ်အစားကို ဤသို့သိရမည်”

“ဦးခေါင်းက သန်းတစ်ကောင်ကို ခုနှစ်စိတ်စိတ်သော် တစ်စိတ်စာသည် လိက္ခာမည်သော ပိုးတစ်ကောင်နှင့် ညီမျှသည်” (ထိုလိက္ခာပိုးသည် ဝဲနာ၊ ယားနာ ဖြစ်စေသောပိုးဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ ဆေးသိပ္ပံက အတည် ပြုကြပါသည်။)

“ထိုပိုးကောင်ငယ်တစ်ကောင်ကို ၃၆-စိတ် စိတ်သော် တစ်စိတ်သည် ရထရေဏုမြူတစ်ခုနှင့် ညီမျှ၏”

“ရထရေဏုမြူတစ်လုံးကို ၃၆-စိတ်စိတ်သော် တစ်စိတ်သည် တဇ္ဇရီမြူတစ်ခုနှင့် ညီမျှ၏”

“တဇ္ဇရီမြူတစ်လုံးကို ၃၆-စိတ်စိတ်သော် တစ်စိတ်သည် အနုမြူ Atom တစ်ခုနှင့် ညီမျှ၏”

“အနုမြူ ဗအသာ တစ်လုံးကို ၃၆-စိတ်စိတ်သော် တစ်စိတ်သည် ပရမာဏုမြူ Partical တစ်ခုနှင့် ညီမျှ၏”

 

 

Energy မျှသာရှိပြီး Weight. Mass. Form. Dimension မရှိပေ

ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏ အဘိဓမ္မာတရားတော်အရ အနုမြူ Atom တစ်လုံးတွင် ပရမာဏုမြူ Partical ၃၆-မျိုးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း နားလည်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ယခုအခါ သိပ္ပံပညာရှင်များကရုပ် Matter ကို အထပ်ထပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကာ လေ့လာသောအခါရုပ်၌ အနှစ်အဆံ တစ်စုံတစ်ရာမှ မတွေ့ရှိတော့ဘဲ စွမ်းအင် Energy အဖြစ်သာ ရှိကြောင်း ဖော်ပြကြပါသည်။ ထိုစွမ်းအင် Energy မျှသာ ရှိသော သဘောတရားတွင် ရုပ်တစ်ခု၌ ရှိသင့်ရှိထိုက်သည့် Weight အလေးချိန်၊ Mass ဒြပ်ထုသဘော၊ Form အဆင်း သဏ္ဍာန်၊ Dimension အရွယ်အစားပမာဏတို့ မရှိကြောင်းကို ယနေ့ ရူပဗေဒ သိပ္ပံပညာရှင်များက တွေ့ရှိလာပါသည်။ ဤတွေ့ရှိချက်က ရုပ်တွင် ထာဝရတည်မြဲသည့် အထည် ဒြပ်မရှိတော့ကြောင်း သက်သေထူပါသည်။ မြတ်စွာဘုရားက လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း (၂၅၀၀)ကျော်ကပင် သိရှိတော်မူပြီး ‘ရူပံ ဘိက္ခေ၀ အနတ္တ’ ဟု ဟောကြားတော်မူသည့် တရား တော်နှင့် ယနေ့တွေ့ရှိချက်သည် လွန်စွာမှ ညီညွတ်နေပေတော့သည်။

ဆဲလ် Cell ဟူသော ကလပ်စည်း

ယနေ့သိပ္ပံပညာများ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွင် သာမန်မျက်စိဖြင့် မမြင်မတွေ့နိုင်လောက်အောင်ပင် အလွန့် အလွန်သေးငယ်သည့် အဏုမြူဓာတ်မှုန်များဖြင့် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားကြောင်း ဖော်ပြပါသည်။ ထိုအဏုမြူဓာတ်မှုန်လေးတစ်ခုကို အက်တမ် Atom ဟု အမည်ပေးထားပါသည်။ ထိုအက်တမ်ကို ထပ်မံ၍ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ သောအခါ ပရိုတွန် Proton နျူထရွန် Neutron နှင့် အီလက်ထရွန် Electron တို့ ပါဝင်နေကြောင်း တွေ့ရှိကြပါသည်။

 

Molecule & cell

လူ့ခန္ဓာကိုယ်တွင် ထိုအက်တမ် Atom တစ်ခုထက် ပိုပြီး ပေါင်းစပ်ကြီးထွားလာပါက မော်လီကျူး Molecule ဟု ခေါ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် လူတိုင်းသိကြသည့် ရေ H2O ကို မော်လီကျူး Molecule ဟုခေါ်သည်။ ထိုမော်လီကျူး Molecule များစနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းလာသောအခါ ဆဲလ် cell ဟူသော် ကလပ်စည်းများ ဖြစ်လာပါသည်။ လူ၏န္ဓာကိုယ်ကို ယေဘူယျအားဖြင့် cell ဟုခေါ်သော ကလပ်စည်းပေါင်း 30 Trillions ခန့်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ (1 Trillion =000,000,000,000 ။ ၁-နောက်က သုည ၁၂-လုံးရှိသည့် သင်္ချာကို ၁-ထရီလီယန် ခေါ်ပါသည်။)

လူတစ်ယောက်၌ ၁-စက္ကန့်လျှင် cell ဟူခေါ်သော ကလပ်စည်းပေါင်း 3 000,000,000 သုံးဘီလီယန် သေကြေ ပျက်စီးနေပါသည်။ အသစ်အသစ်ဖြစ်ပြီး ဖြည့်ပြီးဖြစ်နေသည်ကလည်း အရေအတွက် တူညီနေပါသည်။ အသက်အရွယ် ကြီးရင့်လာသည်နှင့်အမျှ ကလပ်စည်းများ သေကြေပျက်စီးသည့်နှုန်းကများပြီး ပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန် အသစ်ဖြစ်သည့် ကလာပ်စည်းက နည်းပါးလာလေသည်။ (Cells are constantly dying and new ones are being made simultaneously.) ဟု သိပ္ပံက ဆိုလေသည်။

မိမိတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်တွင်ဖြစ်နေသည့် ထိုထိုအခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ပကတိမျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်ပါသော်လည်း အသက်အရွယ် ကြီးရင့်လာသည်နှင့်အမျှ အသားအရေ ကြည်လင်တောက်ပမှု နည်းပါးလာပါသည်။ အရေပြားများ တောင့်တင်းမှုမရှိဘဲ လျှော့ရဲကာ တွဲကျလာသည်ကိုမူ တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။

 

ကလပ်စည်းတစ်ခုသည် သူ၏တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးလျှင် ပျက်သွားပါသည်

သိပ္ပံပညာ၏တွေ့ရှိချက်တွင် cell ဟုခေါ်သော ကလပ်စည်းတစ်ခုခြင်းစီ၊ တစ်ခုခြင်းစီသည် အငြိမ်မနေဘဲ လှုပ်လှုပ် ရွရွ၊ လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်ပြီး လှုပ်ရှားနေကြောင်းနှင့် အသေအချာ လေ့လာကြည့်သောအခါတွင် ကလပ်စည်း တစ်ခုခြင်းသည် သူတို့၏တာဝန် ပြီးဆုံးသည်နှင့် ပျက်၍ ပျက်၍ ပျက်၍သွားနေသည့် အစဉ်အတန်းကြီးကို ပညာရှင်များက တွေ့ရှိလာ ကြပါသည်။ သို့သော် လူပုဂ္ဂိုလ်က ဤဖြစ်စဉ်ကို မည်သို့မှ ခံစားမှု မရှိနိုင်သကဲ့သို့၊ ပကတိမျက်စိနှင့်လည်း မမြင်ကြရပေ။

cell ဟုခေါ်သော ကလပ်စည်းတစ်ခု ပျက်စီးနေသည့်နှုန်း (သို့မဟုတ်) ဆဲလ်တစ်ခု အသက်ရှင်နိုင်သည့် သက်တမ်းမှာ Nano one second သာ ရှိလေသည်။ Nano one second ဟူသည် ၁-စက္ကန့်၏ သန်းတစ်ထောင်ပုံ တစ်ပုံ ဖြစ်ပါသည်။

တစ်နည်းပြောရလျှင် ၁-စက္ကန့်ကို 1 000,000,000 သန်းတစ်ထောင်နှင့်စား၍ ရသည့်အချိန်ကို Nano one second ဟုခေါ်ပါသည်။ အမေ့ဗိုက်ထဲတွင် သန္ဓေတည်သည့် အချိန်ကစ၍ အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်အတိုင်း ဖြစ်၍၊ ပျက်၍နေပါသည်။

ရုပ်ကလာပ်တစ်ခု၏ အသက်သည် စိတ်၏အသက် ခဏငယ် (၁၇ _ ၃ = ၅၁) ချက်နှင့် ညီမျှ၏။ ရုပ်၏ ဥပါဒ် ခဏနှင့် ဘင်ခဏသည် ခဏေငယ်တစ်ချက်စီသာ ကြာပါသည်။ ရုပ်၏ဌီခဏမှာမူ ခဏငယ် ၄၉-ချက် ကြာပါသည်။ ထို့ကြောင့် လက်ဖျစ် ၁-တွက်၊ မျက်စိတစ်မှိတ်၊ လျှပ်တစ်ပျက် ကာလတိုအတွင်း၌ ရုပ်ကလာပ်ပေါင်း ကုဋေပေါင်း ၅၈၀၀-ကျော် ပေါ်ပြီးပျောက် ဖြစ်ပြီး ပျက်နေကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရုပ်ကလာပ်တစ်ခု၏ အသက်သည် ၁-စက္ကန့်ထက်ပင် တိုတောင်းသော လက်ဖျစ် ၁-တွက်၊ မျက်စိတစ်မှိတ်၊ လျှပ်တစ်ပျက်အချိန်၏ ကုဋေ ၅၈၀၀-ပုံ တစ်ပုံခန့်သာ ရှိလေသည်။

 

 5 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *