၁၀-ပုေရဇာတပစၥေယာ ပဥႇာ၀ါရပါဠိ  zawgyi

 

၄၂၄။    အဗ်ာကေတာ ဓေမၼာ အဗ်ာကတႆ ဓမၼႆ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ အာရမၼဏ ပုေရဇာတံ၊ ၀တၳဳပုေရဇာတံ။ အာရမၼဏပုေရဇာတံ အရဟာ စကၡဳံ အနိစၥေတာ ဒုကၡေတာ အနတၱေတာ ၀ိပႆတိ။ ေသာတံ။ ပ။ ဃာနံ။ ပ။ ဇိ၀ွံ။ ပ။ ကာယံ။ ပ။ ႐ူေပ။ ပ။ သေဒၵ။ ပ။ ဂေႏၶ။ ပ။ ရေသ။ ပ။ေဖာ႒ေဗၺ။ ပ။ ၀တၳဳံ အနိစၥေတာ ဒုကၡေတာ အနတၱေတာ ၀ိပႆတိ၊ ဒိေဗၺန စကၡဳနာ ႐ူပံ ပႆတိ၊  ဒိဗၺာယ ေသာတဓာတုယာ သဒၵံ သုဏာတိ။ ႐ူပါယတနံ စကၡဳ၀ိညာဏႆ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ သဒၵါယတနံ ေသာတ၀ိညာဏႆ။ ပ။ ဂႏၶာယတနံ ဃာန-၀ိညာဏႆ။ ပ။ ရသာယတနံ ဇိ၀ွါ၀ိညာဏႆ။ ပ။ ေဖာ႒ဗၺာယတနံ ကာယ၀ိညာဏႆ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။

 

၀တၳဳပုေရဇာတံ စကၡာယတနံ စကၡဳ၀ိညာဏႆ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ ေသာတာယတနံ ေသာတ၀ိညာဏႆ။ ပ။ ဃာနာယတနံ ဃာန၀ိညာဏႆ။ ပ။ ဇိ၀ွါယတနံ ဇိ၀ွါ၀ိညာဏႆ။ ပ။ ကာယာယတနံ ကာယ၀ိညာဏႆ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ ၀တၳဳ၀ိပါကာဗ်ာကတာနံ ကိရိယာဗ်ာကတာနံ ခႏၶာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၁)

          အဗ်ာကေတာ ဓေမၼာ ကုသလႆ ဓမၼႆ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ အာရမၼဏ-ပုေရဇာတံ၊ ၀တၳဳပုေရဇာတံ။ အာရမၼဏပုေရဇာတံ ေသကၡာ ၀ါ ပုထုဇၨနာ ၀ါ စကၡဳံ အနိစၥေတာ ဒုကၡေတာ အနတၱေတာ ၀ိပႆႏၲိ။ ေသာတံ။ ပ။ ဃာနံ။ ပ။ ဇိ၀ွံ။ ပ။ ကာယံ။ ပ။ ႐ူေပ။ ပ။ သေဒၵ။ ပ။ ဂေႏၶ။ ပ။ ရေသ။ ပ။ ေဖာ႒ေဗၺ။ ပ။ ၀တၳဳံ အနိစၥေတာ ဒုကၡေတာ အနတၱေတာ ၀ိပႆႏၲိ။ ဒိေဗၺန စကၡဳနာ ႐ူပံ ပႆႏၲိ။ ဒိဗၺာယ ေသာတဓာတုယာ သဒၵံ သုဏႏၲိ။ ၀တၳဳပုေရဇာတံ ၀တၳဳ ကုသလာနံ ခႏၶာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၂)

 

          အဗ်ာကေတာ ဓေမၼာ အကုသလႆ ဓမၼႆ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ အာရမၼဏ-ပုေရဇာတံ၊ ၀တၳဳပုေရဇာတံ။ အာရမၼဏပုေရဇာတံ စကၡဳံ အႆာေဒတိ အဘိနႏၵတိ၊ တံ အာရဗၻ ရာေဂါ ဥပၸဇၨတိ၊ ဒိ႒ိ ဥပၸဇၨတိ၊  ၀ိစိကိစၦာ ဥပၸဇၨတိ၊  ဥဒၶစၥံ ဥပၸဇၨတိ၊ ေဒါမနႆံ ဥပၸဇၨတိ။ ေသာတံ။ ပ။ ဃာနံ။ ပ။ ဇိ၀ွံ။ ပ။ ကာယံ။ ပ။  ႐ူေပ။ ပ။ သေဒၵ။ ပ။ ဂေႏၶ။ ပ။ ရေသ။ ပ။ ေဖာ႒ေဗၺ။ ပ။ ၀တၳဳံ အႆာေဒတိ အဘိနႏၵတိ၊ တံ အာရဗၻ ရာေဂါ ဥပၸဇၨတိ။ ေပ။ ေဒါမနႆံ ဥပၸဇၨတိ။ ၀တၳဳပုေရဇာတံ ၀တၳဳ အကုသလာနံ ခႏၶာနံ ပုေရဇာတပစၥေယန ပစၥေယာ။ (၃)

 

 

၁၀-ပုရေဇာတပစ္စယော ပဥှာဝါရပါဠိ pyisdaungsu-unicode

၄၂၄။ အဗျာကတော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော အာရမ္မဏ ပုရေဇာတံ၊ ဝတ္ထုပုရေဇာတံ။ အာရမ္မဏပုရေဇာတံ အရဟာ စက္ခုံ အနိစ္စတော ဒုက္ခတော အနတ္တတော ဝိပဿတိ။ သောတံ။ ပ။ ဃာနံ။ ပ။ ဇိဝှံ။ ပ။ ကာယံ။ ပ။ ရူပေ။ ပ။ သဒ္ဒေ။ ပ။ ဂန္ဓေ။ ပ။ ရသေ။ ပ။ဖောဋ္ဌဗ္ဗေ။ ပ။ ဝတ္ထုံ အနိစ္စတော ဒုက္ခတော အနတ္တတော ဝိပဿတိ၊ ဒိဗ္ဗေန စက္ခုနာ ရူပံ ပဿတိ၊ ဒိဗ္ဗာယ သောတဓာတုယာ သဒ္ဒံ သုဏာတိ။ ရူပါယတနံ စက္ခုဝိညာဏဿ ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။ သဒ္ဒါယတနံ သောတဝိညာဏဿ။ ပ။ ဂန္ဓာယတနံ ဃာန-ဝိညာဏဿ။ ပ။ ရသာယတနံ ဇိဝှါဝိညာဏဿ။ ပ။ ဖောဋ္ဌဗ္ဗာယတနံ ကာယဝိညာဏဿ ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။

ဝတ္ထုပုရေဇာတံ စက္ခာယတနံ စက္ခုဝိညာဏဿ ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။ သောတာယတနံ သောတဝိညာဏဿ။ ပ။ ဃာနာယတနံ ဃာနဝိညာဏဿ။ ပ။ ဇိဝှါယတနံ ဇိဝှါဝိညာဏဿ။ ပ။ ကာယာယတနံ ကာယဝိညာဏဿ ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။ ဝတ္ထုဝိပါကာဗျာကတာနံ ကိရိယာဗျာကတာနံ ခန္ဓာနံ ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။ (၁)

 

 

အဗျာကတော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။ အာရမ္မဏ-ပုရေဇာတံ၊ ဝတ္ထုပုရေဇာတံ။ အာရမ္မဏပုရေဇာတံ သေက္ခာ ဝါ ပုထုဇ္ဇနာ ဝါ စက္ခုံ အနိစ္စတော ဒုက္ခတော အနတ္တတော ဝိပဿန္တိ။ သောတံ။ ပ။ ဃာနံ။ ပ။ ဇိဝှံ။ ပ။ ကာယံ။ ပ။ ရူပေ။ ပ။ သဒ္ဒေ။ ပ။ ဂန္ဓေ။ ပ။ ရသေ။ ပ။ ဖောဋ္ဌဗ္ဗေ။ ပ။ ဝတ္ထုံ အနိစ္စတော ဒုက္ခတော အနတ္တတော ဝိပဿန္တိ။ ဒိဗ္ဗေန စက္ခုနာ ရူပံ ပဿန္တိ။ ဒိဗ္ဗာယ သောတဓာတုယာ သဒ္ဒံ သုဏန္တိ။ ဝတ္ထုပုရေဇာတံ ဝတ္ထု ကုသလာနံ ခန္ဓာနံ ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။ (၂)

အဗျာကတော ဓမ္မော အကုသလဿ ဓမ္မဿ ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။ အာရမ္မဏ-ပုရေဇာတံ၊ ဝတ္ထုပုရေဇာတံ။ အာရမ္မဏပုရေဇာတံ စက္ခုံ အဿာဒေတိ အဘိနန္ဒတိ၊ တံ အာရဗ္ဘ ရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဒိဋ္ဌိ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဝိစိကိစ္ဆာ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဥဒ္ဓစ္စံ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဒေါမနဿံ ဥပ္ပဇ္ဇတိ။ သောတံ။ ပ။ ဃာနံ။ ပ။ ဇိဝှံ။ ပ။ ကာယံ။ ပ။ ရူပေ။ ပ။ သဒ္ဒေ။ ပ။ ဂန္ဓေ။ ပ။ ရသေ။ ပ။ ဖောဋ္ဌဗ္ဗေ။ ပ။ ဝတ္ထုံ အဿာဒေတိ အဘိနန္ဒတိ၊ တံ အာရဗ္ဘ ရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိ။ ပေ။ ဒေါမနဿံ ဥပ္ပဇ္ဇတိ။ ဝတ္ထုပုရေဇာတံ ဝတ္ထု အကုသလာနံ ခန္ဓာနံ ပုရေဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။ (၃)

 126 total views,  3 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.