ေနျပည္ေတာ္   ရန္ေအာင္ျမင္ေတာရေက်ာင္း (ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေက်ာင္း) ၌ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ ဖြင့္လှစ္သည့္ ဘ၀ႏွင့္ပ႒ာန္းတရား (၂၁-ရက္) တရားစခန္းအတြင္း ေဟာႀကားေတာ္မူေသာ ၀ိပႆနာဉာဏ္၏သေဘာမ်ား

၀ိပႆနာဉာဏ္၏သေဘာမ်ား ၁-၅ 21.2.2020 – 21 Days Retreat (A-E)

 

၀ိပႆနာဉာဏ္၏သေဘာမ်ား ၁ 21.2.2020 – 21 Days Retreat (A)

၀ိပႆနာဉာဏ္၏သေဘာမ်ား ၂ 21.2.2020 – 21 Days Retreat (B)

၀ိပႆနာဉာဏ္၏သေဘာမ်ား ၃ 21.2.2020 – 21 Days Retreat (C)

၀ိပႆနာဉာဏ္၏သေဘာမ်ား ၄ 21.2.2020 – 21 Days Retreat (D)

၀ိပႆနာဉာဏ္၏သေဘာမ်ား ၅ 21.2.2020 – 21 Days Retreat (E)

 194 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *