ရန္ေအာင္ျမင္ေတာရေက်ာင္း (ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေက်ာင္း) တြင္ ဖြင့္လှစ္သည့္ ဘ၀ႏွင့္ပ႒ာန္းတရား (၂၁-ရက္) တရားစခန္းအတြင္း ေဟာႀကားေတာ္မူေသာ ၀ိပႆနာဉာဏ္၏သေဘာမ်ား (ပညတ္ႏွင့္ ပရမတ္)

၀ိပႆနာဉာဏ္၏သေဘာမ်ား (ပညတ္ႏွင့္ ပရမတ္) ၁ 22.2.2020 – 21 Days Retreat (A)

၀ိပႆနာဉာဏ္၏သေဘာမ်ား (ပညတ္ႏွင့္ ပရမတ္) ၂ 22.2.2020 – 21 Days Retreat (B)

၀ိပႆနာဉာဏ္၏သေဘာမ်ား (ပညတ္ႏွင့္ ပရမတ္) ၃ 22.2.2020 – 21 Days Retreat (C)

၀ိပႆနာဉာဏ္၏သေဘာမ်ား (ပညတ္ႏွင့္ ပရမတ္) ၄ 22.2.2020 – 21 Days Retreat (D)

 215 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *