ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပမည့္ ၀ိနည္းစာေမးပြဲအတြက္ ေ၀ယ်ာ၀စၥမ်ား အားတက္သေရာျပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။

လုပ္အားေပး ေ၀ယ်ာ၀စၥမ်ားႏွင့္ ဌာေနရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအား  ေဒၚထုိက္ထိုက္ေ၀၊ ေဒၚငယ္ငယ္ေထြး၊ ေဒၚေအးေအးသင္း၊ ေဒၚခင္ေစာႏိုင္၊ ေဒၚ၀င္း၀င္းခိုင္၊ ေဒၚဧ၀ရက္ေအာင္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားတစ္စုမွ ယေန႔ အဂၤါေန႔တြင္ ဆြမ္းေလာင္းလွဴဒါန္းပါသည္။

www.facebook.com/dhammaschool.ykt တြင္္လည္း ၀င္ေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။

၀ိနည္းစာေမးပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား
Dhamma Training Center
၀ိနည္းစာေမးပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား
Dhamma Training Center
၀ိနည္းစာေမးပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား
Dhamma Training Center
၀ိနည္းစာေမးပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား
Dhamma Training Center
၀ိနည္းစာေမးပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား
Dhamma Training Center
၀ိနည္းစာေမးပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား
Dhamma Training Center

Loading

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *