ေ (424)

ေ (419) ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိေသာ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ တစ္ေက်ာင္းစီ၏ အခက္အခဲမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ တင္ျပကာ၊ ဝုိင္းဝန္းကူညီအေျဖရွာၾကရန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ယဥ္ေက်းလိမၼာစင္တာမွ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ မွ်ေဝတုိင္ပင္ကာ လုိအပ္သည္မ်ားအား ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ က်င္းပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပားရွိ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ စုစုေပါင္း (၅၀၀)ေက်ာ္မွ တာဝန္ရွိ သံဃာေတာ္တစ္ပါး၊ ေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦး၊ သင္ၾကားေရးတစ္ဦးႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား စုစုေပါင္း (၁၆၀၀)ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အဆုိပါ ေက်ာင္းေတာ္မ်ားမွ အေတြ႔အႀကံဳရွိသည့္ ေစတနာရွင္၊ ကရုဏာရွင္မ်ား ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ၁။ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းမ်ား ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း က်ယ္ျပန္႔စြာ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရးဆုိင္ရာစာတမ္း၊ ၂။ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းမ်ားအတြက္ ေခတ္မီၿပီး ထိေရာက္သည့္ သင္ၾကားေရးဆုိင္ရာစာတမ္းမ်ား၊ ၃။ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေရးဆုိင္ရာ စာတမ္းမ်ားကုိ က႑အလုိက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဖတ္ၾကား တင္သြင္းၾကပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္ယဥ္ေက်းလိမၼာစင္တာ
ရန္ကင္းေတာရ ပရိယတ္ ပဋိပတ္

 62 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.