ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းလိမၼာျပန္႔ပြားေရးဗဟုိအဖြဲ႔ခြဲ(၁)၊ ေနျပည္ေတာ္ယဥ္ေက်းလိမၼာစင္တာမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ ျမန္္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝး (၂၀၁၄)ကုိ စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပၿပီးစီး

 ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းလိမၼာျပန္႔ပြားေရးဗဟုိအဖြဲ႔ခြဲ(၁)မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝး ပြဲႀကီးကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ မဂၤလာဗ်ဴဟာ သာသနာ့ ဗိမာန္ေတာ္ႀကီးတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

          အဆုိပါအစည္းအေဝးပြဲႀကီးသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ ၾသဝါဒစရိယ၊ အဘိဓဇ မဟာရဌဂု႐ု၊ အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ အဂၢမဟာ ဂႏၱဝါစကပ႑ိတ၊ မဟာဝိသုတာရာမ ေစ်းကုန္းေက်ာင္းတုိက္၏ ပဓါနနာယက ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆိုိင္ရာ ဗုုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းလိမၼာျပန္႔ပြားေရးဗဟုိအဖြဲ႔၏ ဥကၠ႒ ဓမၼရံသီ ဆရာေတာ္၊ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဟိတဓရဆရာေတာ္ (ေမာ္လၿမိဳင္)၊ ဓမၼစကူးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴးဆရာေတာ္ ဦးရာဇိႏၵာလကၤာရႏွင့္ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ားစုစုေပါင္း (၁၅၀)ပါးၾကြေရာက္ ေတာ္မူၿပီး ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဝင္ ဦးသန္းေဌးႏွင့္ အျခားဖိတ္ၾကား ထား သည့္ ဧည့္သည္ ေတာ္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပား ဓမၼေက်ာင္းေတာ္မ်ားဖြင့္လွစ္ၿပီး ယဥ္ေက်းလိမၼာလူငယ္ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ေစတနာရွင္၊ ပညာရွင္ ဆရာဆရာမမ်ား၊ေကာ္မတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္း (၁၂၀၀)ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

          အစည္းအေဝးပြဲက်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္မ်ားဖြြင့္လွစ္ကာ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ဆရာေတာ္၊သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ထိေတ႔ြကာ ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္မႈရရွိေစရန္၊ အေတြ႔အႀကဳံမ်ား ဖလွယ္ခြင့္ ရရွိေစရန္၊ မိမိတုိ႔ ေတြ႔ႀကဳံေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ တင္ျပခြင့္၊ အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးႏုိင္ခြင့္ကုိ မ်က္ႏွာစုံညီ ေတြ႔စုံ၍ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊ ဝုိင္းဝန္းေဆြးေႏြးကာ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံး အေျဖမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးႏုိင္ရန္၊ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်က္မွတ္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရ ပါသည္။

ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးပြဲႀကီးမွ အတည္ျပဳခ်က္ (၇)ရပ္၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း (၅)ရပ္၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ (၈)ရပ္ကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်မွတ္ကာ သဘာပတိဆရာေတာ္မ်ားမွ ေမာ္ကြန္း မွတ္တမ္းေရးထုိး ခဲ့ပါသည္။

–       မွတ္တမ္းတင္ျခင္း (၅)ရပ္ မွာေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

၁။       ႏုိင္ငံေတာ္ ၾသဝါဒစရိယ၊ အဘိဓဇ မဟာရဌဂု႐ု၊ အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ အဂၢမဟာ ဂႏၱဝါစကပ႑ိတ၊ မဟာဝိသုတာရာမ ေစ်းကုန္းေက်ာင္းတုိက္၏ ပဓါနနာယက ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ သာရဏီယ ၾသဝါဒကုိ ဤႏွစ္ပတ္လည္အစည္း အေဝးပြဲႀကီးက ေကာင္းမြန္စြာမွတ္တမ္းတင္ၿပီး ေလးစားစြာ ခံယူ၍ ဦးထိပ္ပန္ဆင္ကာ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္အျဖစ္ ခံယူက်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ရန္။

၂။       ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆိုိင္ရာ ဗုုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းလိမၼာျပန္႔ပြားေရးဗဟုိအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ၊ အမရပူရၿမိဳ႕ ဓမၼရံသီ မုိးကုတ္ဝိပႆနာ ေက်ာင္းတုိက္၏ ပဓါနနာယက၊ ကမၼဌာနစရိယ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱ သုနႏၵ (ဓမၼရံသီ)၏ ၾသဝါဒ ကထာကုိ ဤႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးပြဲႀကီးက ေကာင္းမြန္စြာ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး ေလးစားစြာခံယူ၍ ဦးထိပ္ပန္ဆင္ကာ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္အျဖစ္ ခံယူက်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ရန္။

၃။       သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးသိန္းညြန္႔၏ ကုိယ္စား ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီဝင္ ဦးသန္းေဌးမွ သာသနာေရးဆိုင္ရာမ်ား ေလွ်ာက္ထားျခင္းကုိ ဤႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအ ေဝးပြဲႀကီးက မွတ္တမ္းတင္ရန္။

၄။       ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီး၊ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ အသီးသီးႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းစီတုိ႔က ျပဳစုတင္ျပလာေသာ စာတမ္း (၈၄)ေစာင္ကုိ မွတ္တမ္းတင္ရန္။

၅။       ေနျပည္ေတာ္ ယဥ္ေက်းလိမၼာစင္တာ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝး (၂၀၁၄)သုိ႔ ဓမၼစကူးလ္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဦးရာဇိႏၵာလကၤာရ က ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္တက္ေရာက္သည္ကုိ မွတ္တမ္း တင္ရန္။

–       ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ (၈)ရပ္ မွာေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

၁။       ဓမၼေက်ာင္းေတာ္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ား ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား သုံးေခ်ာင္းေထာက္ အင္အားစုတုိ႔သည္ ပုိမို္ထိေတြ႔ကာ စည္းလုံးညီညြတ္စြာျဖင့္ အရွိန္အဟုန္ျမွင့္တင္၍ ေဆာင္ရြက္ရန္။

၂။       ထိေရာက္ေသာ သင္ၾကားေရးနည္းစနစ္ ျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္ရန္။

၃။       ဓမၼေက်ာင္းေတာ္က ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလုိက္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ လူငယ္ လူရြယ္မ်ား၏ အမူအရာေျပာင္လဲမႈ႕ (Behaviour Change) ကုိ ပုံမွန္အကဲျဖတ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ဒီဇင္ဘာ (၁၅) ရက္မတုိင္မီအေရာက္ ေနျပည္ေတာ္ ယဥ္ေက်းလိမၼာစင္တာသုိ႔ အေရာက္ေပးပုိ႔ရန္။

၄။       ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ ကုိယ္ပုိင္အထက္တန္းေက်ာင္း ေဘာ္ဒါမ်ားတြင္ ေက်ာင္းစာ သင္ခ်ိန္ကို မထိခုိက္ေစဘဲ၊ အခ်ိန္ပုိင္း ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္ခန္းစာမ်ား ပုိ႔ခ်ႏုိင္ေရး၊ သက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ ေဘာဒါအုပ္မ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိ္င္း၍ ေဆာင္ရြက္ရန္။

၅။       ေနျပည္ေတာ္ယဥ္ေက်းလိမၼာစင္တာက နညး္းျပဆရာျဖစ္သင္တန္းမ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္။

၆။       ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းလိမၼာျပန္႔ပြားေရး ဗဟုိအဖံြဲ႕ခြဲ(၁) ေနျပည္ေတာ္ ယဥ္ေက်းလိမၼာစင္တာက အတည္ျပဳ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ ဆုိင္းဘုတ္ ပုံစံအတုိင္း တေျပးညီ စုိက္ထူသြားရန္။

၇။       ယဥ္ေက်းလိမၼာ လူငယ္ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲႏွင့္ အရည္အခ်င္းျမူွင့္ စြမး္ရည္ျပပြဲမ်ား အခါအားေလ်ာ္စြာ က်င္းပႏုိင္ရန္။

၈။       ဓမၼေက်ာင္းေတာ္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့တုိးတက္ေရးအတြက္ ညီေနာင္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။

 P1170306 P1170292P1170284

         

 

 11 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.