ေနျပည္ေတာ္ယဥ္ေက်းလိမၼာစင္တာသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀န္းမွေပးပို႔လာသမွ် ဓာတ္ပံုစာရင္းေပါင္း (၂၇၉၈) ထဲမွ သင့္ေလ်ာ္ရာရာ ပံုမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ စီစစ္ကာ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ အကၡရာစဥ္ အတိုင္း အပတ္စဥ္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

ရံုးအဖဲြ႕မွဴး

ေနျပည္ေတာ္ယဥ္ေက်းလိမၼာစင္တာ

၁။က၀ိဓဇေရနံမ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္-အထက္မင္းလွၿမိဳ႕၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

၂။ ကေမၻာဇ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ – ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္)

၃။ကံဦး ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ – က်ည္ေတာင္အုပ္စု၊ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္၊  ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ

 35 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.