ဘြဲ႔အမည္- ဆရာေလးမပဘာ၀တီ

အသက္- ၁၃ႏွစ္

အတန္း- ၈တန္း (CAE – ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း)

ဆရာေလးမပဘာ၀တီ၏ အသိအျမင္တိုးတက္မႈ
Dhamma Training Center

အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္တို႔လူတိုင္းျပည့္စုံတယ္ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ရွင္သန္ေန ရတာပါဘုရား။ တပည့္ေတာ္တို႔လည္း လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ပါဘုရား။ အဓိကလိုအပ္ခ်က္က ႐ိုးသားမႈပါဘုရား။ ႐ိုးသားမႈရွိရင္ စိတ္ထားေကာင္းပါ ကပ္ပါလာပါတယ္ဘုရား။ ႐ိုးသားမႈနဲ႔စလိုက္ရင္ စိတ္ထားေကာင္းမႈႏွင့္ ႐ိုးသားမႈ ရလာဘ္တို႔က လိုက္ပါလာပါတယ္ဘုရား။ ဘုရားေလာင္းေမ်ာက္မင္းရဲ႕ အဓိကရည္ညႊန္းခ်က္က ဘုရားေလာင္း ေမ်ာက္မင္းႀကီး က႐ုဏာႀကီးပုံနဲ႔ မိမိအသက္ကိုသတ္တဲ့ ပုဏၰားအေပၚထားတဲ့ ေမတၱာ ႀကီးပုံကို သိခဲ့ရပါတယ္ဘုရား။         

ဆရာေလးမပဘာ၀တီ၏ အသိအျမင္တိုးတက္မႈ
Dhamma Training Center

          သစ္ပင္ေပၚကေန အခ်ိန္တန္လို႔ ေျမေပၚခရတဲ့ သစ္ရြက္ေျခာက္ေတြေတာင္ သူတို႔ကို ရွင္သန္ခြင့္ ေပးခဲ့တဲ့ မိခင္ေျမႀကီးကို ေျမေဆြးအျဖစ္နဲ႔ ျပန္လည္ေက်းဇူးဆပ္ၾကတယ္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္တို႔လည္း မိမိရဲ႕ေက်းဇူးရွင္ျဖစ္တဲ့ မိဘႏွစ္ပါးကို စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ထားေပးရပါမယ္ဘုရား။ ေျပာစကား နားေထာင္ၿပီး မပူဆာဘဲ ေနေပးဖို႔လိုပါတယ္ဘုရား။ မိဘအေပၚမွာ တပည့္ေတာ္ ဆိုးခဲ့ မွားခဲ့တာေတြကို ေနာင္တရၿပီး ျပင္ပါ့ မယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္ထားပါတယ္ဘုရား။ ဒါေၾကာင့္ မိဘအတြက္၊ ကိုယ့္ရဲ႕ ေက်းဇူးရွင္ေတြအတြက္ သမီးျမတ္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားပါမည္ဘုရား။

www.facebook.com/dhammaschool.ykt တြင္္လည္း ၀င္ေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။

 247 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.