ရန္ေအာင္ျမင္ေတာရေက်ာင္း (ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေက်ာင္း)၌ ဝိသံုဂါမသိမ္သမုတ္ပ ြဲႏွင့္ သီရိမဂၤလာသာသနာ့ဗိမာန္ေတာ္ ေက်ာင္းလ ႊတ္ပူဇာ ေရစက္ခ် အခမ္းအနားအတ ြက္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္   ဇန္နဝါရီလ (၁)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ တ ြင္  ေ၀ယ်ာ၀စၥကုသိုလ္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ပံုရိပ္မ်ား။

www.facebook.com/dhammaschool.ykt တြင္္လည္း ၀င္ေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။

Dhamma Training Center
ေ၀ယ်ာ၀စၥမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကပံု
Dhamma Training Center
ေ၀ယ်ာ၀စၥမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကပံု
Dhamma Training Center
Dhamma Training Center
ေ၀ယ်ာ၀စၥမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကပံု
Dhamma Training Center
ေ၀ယ်ာ၀စၥမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကပံု
Dhamma Training Center

 

 5 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.