ရန္ေအာင္ျမင္ေတာရေက်ာင္း (ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေက်ာင္း)၌ ဝိသံုဂါမသိမ္သမုတ္ပ ြဲႏွင့္ သီရိမဂၤလာသာသနာ့ဗိမာန္ေတာ္ ေက်ာင္းလႊတ္ပူဇာ ေရစက္ခ် အခမ္းအနားအတ ြက္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၇)ရက္ ‌ေ သာၾကာေန႔ တ ြင္ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႕မွ လုပ္အားေပးၾကပါသည္။

www.facebook.com/dhammaschool.ykt တြင္္လည္း ၀င္ေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။

Dhamma Training Center
Dhamma Training Center
Dhamma Training Center
Dhamma Training Center
Dhamma Training Center
Dhamma Training Center
Dhamma Training Center
Dhamma Training Center

 7 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.