သတိပ႒ာန္တရားအားထုတ္ေနၾကေသာ ေယာဂီေဟာင္းမ်ားအတြက္ ေရွးအစဥ္အလာမပ်က္ ဝိပႆ နာ တရားစခန္းကို သေျပပင္ရန္ကင္းေတာရေက်ာင္းတြင္ ဇူလိုင္လ(၂၁)ရက္ေန႕မွ (၃၁)ရa (11)

a (18)

IMG_6222IMG_6152

IMG_6162က္ေန႕အထိ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္ခင္ဗ်ာ။

Loading

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *