ရန္ေအာင္ျမင္ေတာရေက်ာင္း (ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေက်ာင္း) ဘ၀ႏွင့္ပ႒ာန္းတရား (၂၁-ရက္) တရားစခန္းအတြင္း ေဟာႀကားေတာ္မူေသာ ေန႔စဥ္ဘ၀ႏွင့္ ၀ိပႆနာတရား

ေန႔စဥ္ဘ၀ႏွင့္ ၀ိပႆနာတရား 23.02.20 (21 Days Retreat – A)

ေန႔စဥ္ဘ၀ႏွင့္ ၀ိပႆနာတရား 23.02.20 (21 Days Retreat – B)

ေန႔စဥ္ဘ၀ႏွင့္ ၀ိပႆနာတရား 23.02.20 (21 Days Retreat – C)

 124 total views,  1 views today

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.