ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းလိမၼာ ျပန္႔ပြါးေရး ဗဟိုအဖြဲ႔ခြဲ (၁)

ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းလိမၼာ နည္းျပဆရာျဖစ္သင္တန္းဌာန

သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၅၆၀/၆၁

ခရစ္ႏွစ္ 2017 Calendar

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၈/၇၉

 

Loading

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *