နေပြည်တော် ယဉ်ကျေးလိမ္မာစင်တာသို့ တက်ရောက်သင်ကြားခဲ့ပြီးသည့် ဆရာ၊ဆရာမများ

စဉ်          တိုင်း/ပြည်နယ်       သင်တန်းဆင်းပြီး            ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး           တက်ရောက်

ဆရာဦးရေ                   ကျောင်းပေါင်း         ကျောင်းသား

၁             နေပြည်တော်            ၄၀၈၇                            ၁၂၃                        ၁၇၇၇၆

၂             မန္တလေး                    ၃၃၅                               ၂၆                         ၃၈၀၀

၃             စစ်ကိုင်းတိုင်း               ၄၅                                  ၇                        ၁၇၀၀

၄             မကွေးတိုင်း             ၂၂၆၂                             ၁၅၃                         ၁၂၈၀၀

၅             ပဲခူးတိုင်း                    ၇၂                                  ၅                           ၈၀၀

၆             ကချင်ပြည်နယ်            ၈၁                                ၁၅                          ၃၆၀၀

၇             ရှမ်းပြည်နယ်             ၂၂၁                                ၂၉                          ၆၄၀၀

စုစုပေါင်း                ၇၁၀၃                              ၃၅၈                         ၄၆၈၇၆

Loading

By admin